Versoepeling voor aflossing belastingschulden

Ondernemers die door de coronacrisis in de problemen zijn gekomen met de betaling van hun belasting, en hiertoe tijdig - vóór 1 oktober 2020 - bijzonder uitstel van betaling vanwege corona hebben aangevraagd, krijgen langer de tijd om deze schulden af te lossen. ​De termijn waarbinnen de belastingschulden terug moeten worden betaald, is verlengd van 24 naar 36 maanden.​

Startdatum juli 2021
Door de aflosperiode te verlengen, hoopt het kabinet dat ondernemers hun schulden makkelijker terug kunnen betalen. Naast deze verlenging is eveneens voorgesteld dat de terugbetaling pas in juli 2021 start in plaats van per januari, zoals eerder was beslist.

Let op!
De ruimhartige aflossingsmogelijkheid geldt niet voor belastingschulden van vóór de coronacrisis, tenzij rechtsgeldig gebruik is gemaakt van verlenging van bijzonder uitstel vanwege corona.

Uitstel extra verlengen
Ondernemers die tijdig bijzonder uitstel vanwege de coronacrisis hebben aangevraagd, kunnen dit uitstel verlengen tot 1 januari 2021. Oorspronkelijk was dit mogelijk tot 1 oktober van dit jaar. Aan een verzoek om verlenging zijn voorwaarden verbonden.

Invorderingsrente blijft laag
Invorderingsrente moet betaald worden als belastingschulden niet tijdig zijn voldaan. De invorderingsrente is vanwege de coronacrisis verlaagd naar 0,01%. De verlaagde invorderingsrente van 0,01% blijft tot en met 31 december 2021 van kracht.

Betalingsregeling
Ondernemers die in aanmerking komen voor de ruimhartige aflossingsmogelijkheid ontvangen van de Belastingdienst komend voorjaar een overzicht van de belastingschulden en het hierop aansluitende voorstel voor een betalingsregeling. Is het voorstel niet haalbaar, dan zal men met de inspecteur naar een maatwerkoplossing op zoek moeten gaan.

Meer weten over het aflossen van de belastingschulden?

Igor Suselbeek

Igor Suselbeek helpt u graag verder!

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag persoonlijk verder! Nu bellen