Vergoeding energiekosten energie-intensief mkb (TEK)

Valt jouw onderneming onder het energie-intensieve mkb? Dan zou je in aanmerking kunnen komen voor de Tegemoetkoming Energiekosten (TEK). Door de stijgende energieprijzen zijn veel ondernemers, met name in de maakindustrie, in financiële problemen gekomen. Met het nieuwe steunpakket ‘energiekosten voor het energie-intensieve mkb’, gepresenteerd door het kabinet, kunnen ondernemers een vergoeding krijgen van 50% van de gestegen energiekosten.

Voorwaarden TEK 

Je kan als ondernemer in aanmerking komen voor de Tegemoetkoming Energiekosten indien je voldoen aan de volgende voorwaarden: 

  • Je hebt een mkb-onderneming; 

  • Je staat ingeschreven bij de KVK; 

  • Minstens 7% van de omzet bestaat uit energiekosten (label ‘energie-intensief mkb’); 

  • Er zijn maximaal 250 medewerkers in dienst; 

  • De jaaromzet bedraagt maximaal € 50 miljoen. 

Hoogte TEK-subsidie 

De vergoeding van 50% is van toepassing op de kostenstijging boven de vastgestelde drempelprijzen. Deze prijzen zijn als volgt: 

€ 1,19 per m3 gas; 

€ 0,35 per kWh elektriciteit. 

De maximale energiecompensatie die een onderneming kan ontvangen bedraagt €160.000. Voor landbouwbedrijven is de compensatie lager. Hier geldt een maximum van € 62.000. 

Aanvragen TEK-subsidie 

Indien je aan de eerdergenoemde voorwaarden voldoet, kan je de TEK aanvragen voor de periode van 1 november 2022 tot en met december 2023. Houdt hierbij wel rekening met het feit dat het loket voor deze subsidieregeling naar verwachting pas in Q2 van 2023 zal openen. Je kan dan wel met terugwerkende kracht een vergoeding aanvragen. 

Overbruggingsregelingen energiekosten 

Om de wachttijd tot openen van de TEK te overbruggen, zijn er diverse andere middelen die ingezet kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan een overbruggingsfinanciering of belastinguitstel. Het is dus goed om nu al te kijken naar de mogelijkheden, zodat bijgestuurd kan worden waar nodig. 

Wil je meer weten over deze tegemoetkoming of andere fiscale mogelijkheden? Neem gerust contact met ons op, we helpen je graag verder. 

Heb je vragen over de vergoeding energiekosten energie-intensief MKB?

Robin de Beus

Robin de Beus helpt je graag verder.

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag persoonlijk verder! Nu bellen