Uw medewerkers verzekeren tegen ziekte; ja of nee?

Als een werknemer langdurig ziek is, kan dat een grote financiële impact hebben op uw bedrijf. Als werkgever bent u namelijk verplicht om 70 tot 100% van zijn loon door te betalen in de eerste twee jaar van zijn ziekte.* Naast de loonkosten, bent u ook nog geld kwijt aan de vervanging en re-integratie van uw zieke werknemer.

In veel gevallen kan het daarom verstandig zijn een ziekteverzuimverzekering af te sluiten. Wij kunnen dit aan de hand van het volgende praktijkvoorbeeld illustreren:

Praktijkvoorbeeld ziekteverzuim
• Een werkgever, actief in de technische groothandel, heeft een salesmanager in dienst;
• Deze werknemer heeft een bruto maandsalaris van € 4.000.
• De werknemer krijgt een ongeluk en kan daardoor 3 maanden niet werken.
• In de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat de werkgever hem tijdens zijn ziekte in het eerste jaar 100 procent van zijn loon doorbetaalt.

Hoeveel gaat dit de werkgever kosten?

Loonkosten tijdens ziekte

Loondoorbetaling in de periode van ziekte  € 12.000  
Werkgeverslasten (20%)  € 2.400  
    € 14.400

 

Extra kosten tijdens verzuim

Kosten verzuimbegeleiding en re-integratie € 600  
Kosten inhuur vervangende salesmanager p.m.*  
Productieverlies € 3.000  
    € 3.600
     
Totale kosten werkgever i.v.m. verzuim   € 18.000


Het mag duidelijk zijn dat het verzuim een flinke financiële impact heeft voor het bedrijf! De werkgever had dit ziekteverzuimrisico grotendeels kunnen afdekken middels een ziekteverzuimverzekering voor een premie van ongeveer € 180 per maand (op basis van een eigen risico van 20 werkdagen). De werkgever had er derhalve goed aan gedaan een verzuimverzekering af te sluiten.

Een echte regel wanneer wel of niet verzekeren is er echter niet. Dat is afhankelijk van de verzuimcijfers uit het verleden, de grootte en de financiële positie van het bedrijf. Uiteraard kunnen de inkomensadviseurs van Wesselman u daarin uitstekend adviseren.

*) Na twee jaar hoeft u in principe geen loon meer door te betalen, tenzij het UWV vindt dat u als werkgever uw re-integratieverplichtingen onvoldoende bent nagekomen. Dan loopt u het risico maximaal nog derde jaar loon door te betalen aan uw zieke werknemer. Ingeval u er als werkgever voor gekozen heeft om voor de Ziektewet en WGA eigenrisicodrager te zijn, kan een langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemer u in totaal zelfs tot 12 jaar lang geld kosten!  

Heeft u een vraag over ziekteverzuimverzekeringen?

Stefan Joosten

Stefan Joosten helpt u graag verder!

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag persoonlijk verder! Nu bellen