Update: Wet excessief lenen bij eigen vennootschap 2022

Op 4 maart 2019 is het concept-wetsvoorstel “Wet excessief lenen bij eigen vennootschap” ter consultatie gepubliceerd op www.internetconsultatie.nl. Dit volgt op de bij het Belastingplan 2019 aangekondigde maatregel, die bekend staat als rekening-courantmaatregel en DGA-Taks 2022.

Contouren van het wetsvoorstel
Met ingang van 1 januari 2022 worden schulden hoger dan € 500.000,-- aan de eigen vennootschap in box 2 belast. Het meerdere wordt als bovenmatige schuld aangemerkt. Effectief wordt de bovenmatige schuld op 31 december 2022 vastgesteld.

Bovenmatige schuld
Van een bovenmatige schuld is sprake voor zover het gezamenlijke bedrag van schulden van u en uw partner meer bedraagt dan € 500.000,--. Daarbij maakt het niets uit op welke wijze u gehuwd bent. Schulden van ouders, kinderen en kleinkinderen die zelf geen aanmerkelijk belang hebben tellen daarbij ook mee bij u en uw partner, maar alleen voor zover hun schuld meer bedraagt dan € 500.000,--.

Uitzondering eigenwoningschuld
Bij de bepaling van bovenmatige schulden aan de eigen BV worden eigenwoningschulden uitgezonderd, op voorwaarde dat hypotheek is verstrekt aan de eigen BV. Deze voorwaarde geldt op grond van overgangsrecht niet voor op 31 december 2021 bestaande eigenwoningschulden bij de eigen BV.

Fictief regulier voordeel
De vastgestelde bovenmatige schuld per 31 december 2022 wordt belast in box 2 als fictief regulier voordeel uit een aanmerkelijk belang. Uitdrukkelijk is bepaald dat het fictieve reguliere voordeel geen dividend is en ook voor de overige wet- en regelgeving niets is. De schuld die u heeft aan de vennootschap neemt door het in aanmerking nemen van het fictieve reguliere voordeel dan bijvoorbeeld ook niet af en moet zoals tot nu toe worden aangegeven in box 3.

Voorbeeld:
U en uw partner hebben op 31 december 2022 een gezamenlijke schuld van € 700.000,-- (exclusief eigenwoningschuld) aan de eigen vennootschap. Op 31 december 2022 wordt een fictief regulier voordeel vastgesteld van € 200.000,-- en belast tegen 26,9%.

Let op: Het nu gepubliceerde wetsvoorstel is nog maar een concept dat openbaar is gemaakt voor consultatie. Het definitieve wetsvoorstel, kan er mede op basis van de consultatie nog anders uitzien. Neem daarom geen overhaaste beslissingen. Wij houden de ontwikkelingen scherp in de gaten en zullen u waar nodig van de juiste adviezen voorzien.

Heeft u een vraag hierover?

Johan Koolen

Johan Koolen helpt u graag verder!

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag persoonlijk verder! Nu bellen