Update: uitbreiding TVL-regeling

De coronamaatregelen zijn nogal eens aan verandering onderhevig en de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) is daar geen uitzondering op. 

De TVL uit het derde steunpakket kent drie periodes van drie maanden. Dit zijn de periodes oktober t/m december 2020, januari t/m maart 2021 en april t/m juni 2021. De tegemoetkoming van de TVL kent voor de periode 1 oktober t/m 31 december 2020 een subsidie van maximaal € 90.000 voor drie maanden bij een omzetverlies van minstens 30%. Via de TVL krijgt een bedrijf een vergoeding van 50% van het percentage vaste lasten dat voor de sector geldt, maal het omzetverlies.

Deze tegemoetkoming gold aanvankelijk voor bepaalde sectoren (op basis van de SBI-code), maar per 27 oktober jl. is een uitbreiding aangekondigd door het kabinet waardoor er meer bedrijven voor deze eerste periode (oktober tot en met december 2020) in aanmerking komen. De TVL staat daarmee voor deze periode eenmalig open voor alle bedrijven, hierbij gelden verder de volgende voorwaarden:

  1. alle bedrijven met een minimaal omzetverlies van 30%; en
  2. minimaal € 3.000 aan vaste lasten in de periode oktober t/m december; en
  3. minder dan 250 werknemers in dienst.

Voor de aankondiging zie ook https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/10/27/aanvullingen-op-derde-steunpakket-corona (onder punt ‘’Tijdelijke verbreding TVL’’).

Aanvragen kunnen vanaf half november worden ingediend voor de eerste periode van deze TVL.

Volledigheidshalve merken we graag op dat voor de aanvraag van de TVL een e-herkenningsproduct nodig is en dat voorafgaand aan de aanvraag voortaan een zogenoemde Europese Self assessment MKB moet worden gedaan (kan digitaal) waarvan de resultaten bij de aanvraag beschikbaar dienen te zijn. Hiervoor hebben wij uiteraard nadere informatie beschikbaar, die wij desgevraagd ook aan de klant kunnen verstrekken.  

Heeft u hier vragen en/of opmerkingen over, neem dan gerust contact met ons op.

Meer weten over de TVL-regeling?

Mariëlle Scheepens - van den Boom

Mariëlle Scheepens - van den Boom helpt u graag verder!

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag persoonlijk verder! Nu bellen