Transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Na twee jaar arbeidsongeschiktheid kan de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen middels een ontslagvergunning van het UWV. Hij is dan wel verplicht om de transitievergoeding te betalen aan de werknemer. Voor veel werkgevers wordt dit als onrechtvaardig ervaren aangezien zij eerst al twee jaar het loon moesten doorbetalen en vervolgens ook nog verplicht worden om de transitievergoeding te voldoen. Dit heeft dan ook tot gevolg dat werkgevers er in veel gevallen voor kiezen om de arbeidsovereenkomst voort te laten duren, de zogenaamde slapende dienstverbanden.

Wetsvoorstel compensatieregeling

Op 5 juli 2018 is door de Tweede Kamer een wetsvoorstel aangenomen dat hierin verandering moet brengen. Op 10 juli 2018 heeft ook de Eerste Kamer met het wetsvoorstel ingestemd. Dit wetsvoorstel houdt in dat er een compensatieregeling komt voor de transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid. Werkgevers kunnen aanspraak maken op een compensatie voor de transitievergoeding, deze compensatie wordt betaald door het UWV vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds.

Hoogte compensatie

De hoogte van de compensatie is in principe net zo hoog als de transitievergoeding. Hieraan zijn drie beperkingen verbonden:

  1. De compensatie is niet hoger dan de transitievergoeding waarop werknemer recht zou hebben direct nadat de loondoorbetalingsverplichting stopt.
  2. Ook zal de compensatie niet hoger zijn dan het tijdens de arbeidsongeschiktheid doorbetaalde loon.
  3. Een eventuele loonsanctie van het UWV telt niet mee voor de berekening van de compensatie.

Inwerkingtreding

Vanaf 1 april 2020 treedt het wetsvoorstel in werking. Vanaf dat moment kunnen ook compensaties worden aangevraagd voor transitievergoedingen die al betaald zijn voor deze datum. De compensatieregeling krijgt namelijk terugwerkende kracht tot 1 juli 2015.

Het is dus belangrijk dat u de gegevens betreffende het beëindigde dienstverband en de betaalde transitievergoedingen goed bewaard. Heeft u vragen over een arbeidsongeschikte werknemer en wilt u weten of u aanspraak kan maken op deze compensatieregeling? Neem dan contact op met een van onze juristen.  


Meer weten over de transitievergoeding?

Mariëlle Scheepens - van den Boom

Mariëlle Scheepens - van den Boom vertelt u graag alles hierover!

Wilt u altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws voor ondernemers?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief! Wij delen onze kennis graag met u.