Transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Na twee jaar arbeidsongeschiktheid kan de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigen middels een ontslagvergunning van het UWV. Hij is dan wel verplicht om de transitievergoeding te betalen aan de werknemer. Voor veel werkgevers wordt dit als onrechtvaardig ervaren aangezien zij eerst al twee jaar het loon moesten doorbetalen en vervolgens ook nog verplicht worden om de transitievergoeding te voldoen. Dit heeft dan ook tot gevolg dat werkgevers er in veel gevallen voor kiezen om de arbeidsovereenkomst voort te laten duren, de zogenaamde slapende dienstverbanden. 

Compensatieregeling

Recentelijk is de Wet compensatie transitievergoeding na langdurige arbeidsongeschiktheid aangenomen. Werkgevers kunnen aanspraak maken op een compensatie voor de transitievergoeding, deze compensatie wordt betaald door het UWV vanuit het Algemeen werkloosheidsfonds.

Inwerkingtreding

Vanaf 1 april 2020 treedt de wet in werking. Vanaf dat moment kunnen ook compensaties worden aangevraagd voor transitievergoedingen die al betaald zijn voor deze datum. De compensatieregeling krijgt namelijk terugwerkende kracht tot 1 juli 2015. Hebben werkgevers tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 een transitievergoeding betaald, dan moet de aanvraag voor compensatie uiterlijk 20 september 2020 zijn ingediend.

Het is dus belangrijk dat u de gegevens betreffende het beëindigde dienstverband en de betaalde transitievergoedingen goed bewaard.

Gegevens bewaren

De volgende gegevens moet de werkgever aanleveren bij een aanvraag:

  • De arbeidsovereenkomst;
  • Documenten als bewijs dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid (behalve bij een einde van rechtswege), zoals een ontslagvergunning van het UWV, een rechtelijke beschikking of een beëindigingsovereenkomst met wederzijds   goedvinden;
  • Wanneer de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid na toestemming van het UWV: een verklaring van de werkgever dat werknemer ziek was op het moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, de periode gedurende welke de werknemer ziek is geweest en de naam van de bedrijfsarts;
  • Loonstroken om te kunnen aantonen dat het loon is doorbetaald tijdens de ziekteperiode;
  • Bewijs van betaling van de transitievergoeding en de gegevens die nodig zijn om de transitievergoeding te berekenen.

Vanaf 1 april 2020 moet de aanvraag voor compensatie binnen zes maanden na het betalen van de transitievergoeding worden ingediend.

Hoogte compensatie

De compensatie geldt maximaal voor een periode van 2 jaar arbeidsongeschiktheid. Wanneer er sprake is van een loonsanctie, waarbij de werkgever het salaris langer dan 2 jaar moet doorbetalen of als het dienstverband om andere redenen langer doorloopt, komt het hogere bedrag aan transitievergoeding wel voor rekening van de werkgever. Het is dus verstandig om dienstverbanden direct na 2 jaar ziekte te beëindigen. Wij adviseren zogenoemde “slapende dienstverbanden” (werknemers die al langer dan 2 jaar ziek zijn, maar waar de arbeidsovereenkomst niet formeel geëindigd is) in elk geval zo snel mogelijk te beëindigen.

Heeft u vragen over een arbeidsongeschikte werknemer en wilt u weten of u aanspraak kan maken op deze compensatieregeling? Neem dan contact op met een van onze juristen.  


Meer weten over de transitievergoeding?

Wesselman vertelt u graag alles hierover!

Wilt u altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws voor ondernemers?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief! Wij delen onze kennis graag met u.