Sterke familiewaarden zorgen voor een sterk bedrijf

Sterke normen en waarden vormen vaak het fundament van een sterk familiebedrijf. Dit blijkt uit diverse onderzoeken bij nationale en internationaal opererende bedrijven.

Uit deze onderzoeken komt bijvoorbeeld naar voren dat:

 1. Familiewaarden het intern (versterken identiteit/ betrokkenheid) en extern (het sociaal kapitaal: loyaliteit, vertrouwen bij klanten, leveranciers en de gemeenschap) presteren van het bedrijf vergroten;
 2. Familiewaarden geborgd moeten worden c.q. de overdracht hiervan geborgd moet worden, bijvoorbeeld in een familiestatuut;
 3. Familiewaarden worden vaak ontleend aan een dominant familielid uit een eerdere generatie;
 4. Bij het borgen, herijken en overdragen van familiewaarden kijkt de familie naar feitelijk gedrag en in het verleden gemaakte keuzes.

Verder blijkt uit onderzoeken dat de waarde van een familiebedrijf gemiddeld 7% hoger is dan dat van een vergelijkbaar niet-familiebedrijf. De rentabiliteitswaarde is gemiddeld 16% hoger.

Familiewaarden zijn kwetsbaar
Indien je onvoldoende aandacht aan familiewaarden besteedt, kunnen ze bij een generatiewisseling verloren gaan. Sterke veranderingen in de omgeving van het bedrijf kunnen botsen met de familiewaarden en omstandigheden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een overname/ overdracht, concurrentie maar ook interne en externe conflicten kunnen ervoor zorgen dat de familiewaarden verdwijnen. Het is dus essentieel dat deze familiewaarden goed worden overgedragen. Een proces dat tijd en aandacht vereist.

Overdragen familiewaarden
Onderzoeken laten zien dat er tussen generaties twee soorten waardenoverdracht zijn:

 1. Overdracht 'eerste' generatie aan 'vroege' opvolger(s); en
 2. Overdracht 'vroege' opvolgers aan 'latere' opvolgers.

Overdracht 'eerste' generatie aan 'vroege' opvolgers
De overdracht van familiewaarden tussen deze generaties vindt plaats op 4 manieren:

 1. Het vertellen van verhalen over een bepalend figuur in de familie (het zogenaamde storytelling);
 2. Het expliciet maken van de familiewaarden;
 3. Familiewaarden laten ervaren; en/of
 4. Vastleggen en verankeren, bijvoorbeeld in een familiestatuut.

Overdracht 'vroege' opvolgers aan 'latere' opvolgers
De overdracht van familiewaarden tussen deze generaties vindt ook plaats op 4 manieren:

 1. Beide generaties kijken naar de familiewaarden van de eerste generatie en kiezen vervolgens samen welke familiewaarden (nog) bruikbaar zijn en in welke vorm;
 2. Meerdere generaties stellen samen én leggen samen de familiewaarden vast;
 3. Het updaten van familiewaarden; en/of
 4. Het opnieuw bekijken, vastleggen en verankeren van de familiewaarden. Een zogenaamde hercodificatie van de familiewaarden.

Vaststellen en vastleggen familiewaarden
Zoals hiervoor is beschreven zijn familiewaarden van essentieel belang voor een sterke familieonderneming. Deze familiewaarden dienen te worden vastgesteld. Hierbij dient gekeken te worden naar de 'grondlegger' van het bedrijf, probeer de waarden in kernwoorden te vatten, kijk naar gedrag nu en in het verleden, beperk het aantal waarden, investeer tijd en emotionele energie om de waarden te vinden en ben flexibel bij het toepassen van het vorenstaande.

Tenslotte heeft het de voorkeur de familiewaarden te codificeren, bijvoorbeeld in een familiestatuut.

De specialisten van Wesselman Familieadviseurs beschikken over ruime ervaring en tools om u te helpen bij het vaststellen en borgen van deze essentiële familiewaarden.

Onze specialisten

Arno Aarts

Vennoot Fiscaal

Martin Hoskens

Vennoot Accountancy

Joop Kuijpers

Vennoot Fiscaal

Erik Jasper Noll

Vennoot Accountancy

Meer weten over familiewaarden?

Marco de Hondt

Marco de Hondt vertelt u graag alles hierover!

Wilt u altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws voor ondernemers?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief! Wij delen onze kennis graag met u.