Spoedreparatie Fiscale Eenheid vennootschapsbelasting aangekondigd

Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft vandaag - 22 februari 2018 - een lang verwacht arrest gewezen over de vraag of Nederland bij een fiscale eenheid vennootschapsbelasting de zogenaamde per-element benadering moet toestaan. Het gaat om de zaak X (HvJ 22 februari 2018, nr. C-398/16). De per-elementbenadering houdt in dat per regeling in de vennootschapsbelasting moet worden bekeken of het aangaan van een fiscale eenheid een voordeel oplevert voor de toepassing van die regeling. Omdat buitenlandse vennootschappen niet in een fiscale eenheid voor de Nederlandse vennootschapsbelasting kunnen worden opgenomen, zouden Nederlandse vennootschappen daardoor een voordeel kunnen hebben ten opzichte van buitenlandse vennootschappen. In de zaak X (nr. C-398/16) ging het om de vraag of door het aangaan van een fiscale eenheid Nederlandse vennootschappen een voordeel konden hebben doordat op leningen binnen een fiscale eenheid de renteaftrek van art. 10a Wet Vpb 1969 niet van toepassing is. Het Europese Hof acht het Nederlandse fiscale eenheidsregime op dit punt strijdig met het Europese recht. Het heeft de door Nederland voorgestane behandeling van het fiscale eenheidsregime als package-deal met alle voor- en nadelen van dit regime verworpen.

Deze voor Nederland negatieve uitspraak kan directe en ingrijpende fiscale gevolgen hebben voor nieuwe maar ook reeds bestaande fiscale eenheden vennootschapsbelasting.

Een belangrijk voordeel van het Nederlandse fiscale eenheidsregime – de consolidatiegedachte – zal met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid moeten verdwijnen.

Spoedreparatie fiscale eenheid

Na de conclusie van de Advocaat-Generaal van het Europese Hof van Justitie in de zaak X op 25 oktober 2017 werden door het toenmalige kabinet spoedmaatregelen aangekondigd. Deze maatregelen zouden bij een voor Nederland ongunstige uitspraak worden ingevoerd met materieel terugwerkende kracht tot woensdag 25 oktober 2017 om 11:00 u. Staatssecretaris Menno Snel heeft nu in zijn brief van vandaag aan de Tweede kamer officieel aangekondigd dat het wetsvoorstel inzake de spoedmaatregelen zal worden ingediend in het tweede kwartaal van 2018. .

Daarbij worden in beginsel in afwachting van een geheel nieuwe concernregeling de onderdelen van het fiscale-eenheidsregime gerepareerd die op grond van de uitspraak van het Europese Hof van vandaag, naar moet worden aangenomen, in strijd zijn met het Europese recht. Het is de vraag of na de aangekondigde aanpassingen het fiscale eenheidsregime nog interessant is. Wellicht kunnen bestaande fiscale eenheden nu beter zo snel mogelijk worden verbroken.

In kaart brengen fiscale gevolgen

Wij bezinnen ons op de mogelijke fiscale gevolgen van de aangekondigde maatregelen en de gevolgen ervan voor de uitvoering van de fiscale-eenheidsregeling voor reeds bestaande fiscale eenheden vennootschapsbelasting. Wij zullen daarover met u in contact treden, zodra wij in kaart gebracht hebben hoe en op welke manier de spoedmaatregelen reeds bestaande fiscale eenheden gaan raken.

Een van de gevolgen die het afwijzen van het fiscale-eenheidsregime zonder meer met zich lijkt te brengen is dat er geen volledige consolidatie meer plaats kan vinden, waardoor bijvoorbeeld aangiftes vennootschapsbelasting voor een fiscale eenheid vennootschapsbelasting complexer zullen worden.

Meer weten over deze spoedreparatie?

Johan Koolen

Johan Koolen informeert u graag hierover.

Meer weten? Neem direct contact op!

Wij helpen u graag persoonlijk verder. Bel nu Naar contactformulier