Partneralimentatie vanaf 01-01-2020 maximaal 5 jaar

De duur van de partneralimentatie wordt vanaf 1 januari 2020 de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaar. De termijn begint te lopen op het moment dat de echtscheidingsbeschikking wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand en het huwelijk officieel eindigt.

Voor langdurige huwelijken en huwelijken met jonge kinderen geldt een uitzondering op deze maximale duur. Voor alimentatiegerechtigden die geboren zijn op of vóór 1 januari 1970 en langer dan vijftien jaar getrouwd zijn geweest is de duur van de partneralimentatie tien jaar. Wanneer de AOW-uitkering van deze alimentatiegerechtigde ingaat voordat deze tien jaren zijn verstreken, stopt het alimentatierecht op de AOW-ingangsdatum. Bij huwelijken met kinderen, die de leeftijd van twaalf jaar nog niet hebben bereikt, wordt de duur van de partneralimentatie maximaal twaalf jaar.

Het wetsvoorstel wijzigt niets aan een de basisregels van partneralimentatie. Zo blijft bijvoorbeeld de draagkracht van de alimentatieplichtige en de behoefte van de alimentatiegerechtigde van belang bij de vraag of een alimentatieverplichting wordt toegekend. En kan de rechter kan op verzoek een andere termijn vaststellen, net zoals hij dat kan op grond van de huidige wet.

Lopende alimentatieverplichtingen worden niet geraakt door de nieuwe wet. De nieuwe regels zijn slechts van toepassing op een uitkering tot levensonderhoud die op of na het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet herziening partneralimentatie tussen partijen is overeengekomen. De nieuwe regels gelden vanaf 2020.

De minister zegde de Eerste Kamer toe dat er een tussentijdse evaluatie komt na 5 jaar.

Bron: https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34231_initiatiefvoorstel_van

Heeft u een vraag over partneralimentatie?

Stefan Joosten

Stefan Joosten helpt u graag verder!

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag persoonlijk verder! Nu bellen