Negatieve rentes op bank- en spaarrekeningen al vanaf € 100.000

Door de lage rentestand zullen nagenoeg alle banken vanaf 1 juli 2021 een negatieve rente gaan berekenen over het saldo van de bank- en spaartegoeden dat uitkomt boven de € 100.000. Zowel privé als zakelijk.

Vanaf 1 juli 2021 zullen nagenoeg alle banken een negatieve rente van -/- 0,5% gaan berekenen over het saldo van bank- en spaartegoeden dat hoger uitvalt dan € 100.000. Elke bank doet dit uiteraard op zijn eigen manier, ofwel per rekening ofwel per klant. Gelieve hier een overzicht van de negatieve rentes per 1 juli 2021 aan te treffen. Deze negatieve rente zal niet alleen bij privé bank- en spaartegoeden spelen, maar ook bij zakelijke bank- en spaarrekeningen. De kans is dus zeer groot dat u, zowel zakelijk als privé, hiermee in aanraking kunt komen. Naar verwachting zullen de banken haar rekeninghouders hier zelf over gaan informeren. Om de negatieve rentes te voorkomen kunnen door de cliënt de volgende (eenvoudige) acties worden overwogen:

•Tegoeden spreiden over meerdere bankrekeningen bij dezelfde bank.
•Tegoeden spreiden over meerdere banken of meerdere rekeninghouders.
•Tegoeden gaan beleggen
•Tegoeden aanwenden voor uitgaven of aflossing hypotheek.

Voor meer informatie kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Heeft u vragen over de negatieve rentes?

Stefan Joosten

Stefan Joosten helpt u graag verder.