Nederland heeft gestemd, de VVD blijft de grootste partij.

20 maart 2017

Nederland heeft gestemd, de VVD blijft de grootste partij. Wat betekent dit eigenlijk voor de toekomst van de Wet DBA?

Over een ding zijn alle partijen het eens, schijnzelfstandigheid moet worden aangepakt. De meningen over de mate waarin de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties in deze aanpak voorziet, lopen echter uiteen.

De VVD, als huidige grootste partij, is voorlopig tevreden met de ‘on hold’ situatie van de Wet DBA. Het knelpunt in de Wet DBA zit volgens de VVD voornamelijk in één van de drie voorwaarden voor het hebben van een dienstbetrekking, de gezagsverhouding. Andere partijen die ook toekomst zien in de Wet DBA zijn onder andere de SP en het CDA. Door het CDA wordt echter wel gesteld dat de wet moet worden aangepast zodat er een duidelijke scheidslijn tussen zzp’ers en zelfstandigen wordt getrokken.

Vanuit andere partijen komt felle kritiek op de Wet DBA. Onder andere D66 en de PVV vinden dat de wet zo snel mogelijk van tafel moet. De kritiek is met name gelegen in de uitvoerbaarheid van de regeling, alsmede de onzekerheid die de wet in de praktijk oplevert. D66 valt daarbij ook over het begrip ‘vrije vervangbaarheid’.

Dat de scheidingslijn tussen zelfstandigen en werknemers duidelijker moet worden en dat schijnzelfstandigheid moet worden aangepakt, staat voor alle partijen vast. Of de Wet DBA daar de meest geschikte oplossing voor is, leidt in politiek Den Haag tot discussie. Met de VVD als grootste partij kan in ieder geval worden gesteld dat de komende jaren ingezet zal worden op verdere ontwikkeling, en uiteindelijk handhaving van de Wet DBA.

Hoe nu verder? Vooralsnog blijft de situatie ongewijzigd en geldt er tot 1 januari 2018 een implementatiefase. De Belastingdienst zal tijdens deze fase niet handhaven. Het huidige plan, verdere herijking van de criteria ‘vrije vervanging’ en ‘gezagsverhouding’, zal in deze periode naar verwachting worden voortgezet.

Belangrijke aspecten voor dit moment:

  • De Wet DBA vereist van opdrachtgevers ‘enige inspanning’ met betrekking tot de beoordeling van arbeidsrelaties gedurende de implementatiefase.
  • Het niet handhaven heeft alleen betrekking op de belasting- en premieheffing; het arbeidsrecht (inclusief de handhaving in dat kader) blijft evenwel ongewijzigd.
Om aan de inspanningsverplichting tijdens de implementatiefase te voldoen, adviseren wij opdrachtgevers om in kaart te brengen in welke mate er gebruik wordt gemaakt van zelfstandigen binnen de organisatie en, om eventuele fiscale en arbeidsrechtelijke risico’s af te wenden, hun werkprocessen én contracten in lijn te brengen met de huidige wetgeving. Wesselman heeft ervaring met het uitvoeren van een dergelijke inventarisatie en optimalisatie. Voor meer informatie over dit onderwerp alsmede onze dienstverlening, kunt u contact opnemen met Joyce van Hooff of Nina Dekker via 0031 (0)492 548 555

Joyce van Hooff

Belastingadviseur

Vraag voor Offerte aanvraag