Moet u uw pensioen in eigen beheer nog afwikkelen? Beslis vóór 31 december 2019!

Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) en hebt u nog pensioen in eigen beheer? Dan hebt u nog tot 31 december 2019 om uw pensioen af te kopen of om te zetten in een oudedagsverplichting (ODV). 2019 is namelijk het laatste jaar waarin dat mogelijk is.

Sinds 1 april 2017 is het voor DGA’s niet meer mogelijk om nog pensioen in eigen beheer op te bouwen. Het op die datum opgebouwde pensioen mag u wel in eigen beheer aanhouden, maar daar wil de fiscus eigenlijk ook vanaf. Als stimulans kunt u in de periode van 2017 tot en met 2019 de volgende twee alternatieven kiezen:
1. het pensioen in eigen beheer afkopen
2. het pensioen in eigen beheer omzetten in een oudedagsverplichting (ODV).

Ad 1. Afkoop is in veel gevallen niet meer interessant
Om afkoop aantrekkelijk te maken krijgt u een korting op de te betalen belasting. Die korting was in 2017 nog 34,5% en is in 2019 gedaald naar 19,5%. Al met al is afkoop dus eigenlijk meestal geen bijster aantrekkelijke optie meer.

Ad 2. Omzetten in ODV kan een interessant optie zijn
Maar uw pensioen in eigen beheer omzetten in een ODV kan nog steeds interessant zijn. Simpel gezegd wordt de pensioenvoorziening dan tegen de (lage) fiscale waarde omgezet in een ODV, en vanaf uw AOW-datum krijgt u gedurende twintig jaar ieder jaar 1/20e-deel van uw ODV uitgekeerd. Daarna is de pot leeg en stopt de uitkering. Als u nu al een AOW-uitkering krijgt en u zet uw pensioen in eigen beheer dit jaar om in een ODV, dan wordt die periode van twintig jaar verkort met het aantal jaren dat u al AOW geniet. De ODV-uitkering is net als een pensioenuitkering belast in box 1. In de meeste gevallen is de ODV-uitkering lager dan de pensioenuitkering.

Wat schiet u op met de omzetting naar een ODV? Wij zetten drie voordelen voor u op een rij.

Voordeel 1. Dividendklem vervalt
Het grootste voordeel is dat de zogenoemde dividendklem vervalt. Als u dividend uit uw B.V. wilt uitkeren, kijkt de fiscus of de B.V. daarvoor wel voldoende vermogen heeft. Daarbij gaat de fiscus uit van de commerciële pensioenvoorziening, die twee tot vier keer zo hoog is als de fiscale pensioenvoorziening. Tot dat bedrag moet de B.V. vermogen aanhouden, en mag zij dit niet als dividend uitkeren. Dit noemen we daarom ook wel “dividendklem”. Bij de omzetting van de fiscale pensioenvoorziening naar de ODV bent u die dividendklem kwijt. De B.V. hoeft alleen maar vermogen aan te houden ter grootte van de lage (fiscale) waarde van de ODV.

Voordeel 2. Leningen makkelijker af te lossen
Als u nu leningen bij uw B.V. hebt die mogelijk in 2022 als excessief worden aangemerkt, dan kan omzetting naar een ODV ook uitkomst bieden. Door de extra dividendruimte die u met de omzetting creëert (zie voordeel 1), kunt u het excessieve deel van de leningen aflossen.

Voordeel 3. Opheffen van de B.V.
Ook als u nu of op termijn van de B.V. af wilt, heeft omzetting naar een ODV een voordeel. Een ODV mag namelijk overgeheveld worden naar een verzekeraar of bank voor de aankoop van een lijfrente, waarna u de B.V. kunt opheffen. Bij pensioen in eigen beheer is dat veel lastiger. Dat kunt u alleen maar bij een verzekeraar onderbrengen voor een levenslange uitkering, en het bedrag dat afgestort moet worden is veel hoger (namelijk de commerciële waarde van de pensioenvoorziening).

Heeft u uw pensioen in eigen beheer nog niet afgewikkeld? Neem spoedig actie!
Bij een omzetting naar een ODV komt het nodige kijken. Zo moet uw partner (en soms zelfs uw ex-partner) toestemming verlenen, moeten de nodige aktes worden opgesteld en het aanvraagformulier bij de Belastingdienst worden ingediend. Ook is het belangrijk dat u na laat gaan of er op basis van uw huwelijksvoorwaarden een partnercompensatie nodig is en of uw testament op orde is.

Overweegt u uw pensioen in eigen beheer om te zetten naar een ODV? Neemt u dan s.v.p. spoedig contact met ons op!

Heeft u een vraag over uw pensioen?

Stefan Joosten

Stefan Joosten helpt u graag verder!

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag persoonlijk verder! Nu bellen