Missie, visie en bedrijfsstrategie nodig voor een familiebedrijf?

Waarom zou je zaken als een missie, visie, waarden en strategie op papier zetten terwijl het in het hoofd van de ondernemer allemaal heel duidelijk is? Het kan toch ook prima zonder? En wat houden al die begrippen eigenlijk in?

Allereerst is er, volgens mij, geen eenduidig antwoord op de vraag of het nodig is voor iedere organisatie. Voor de ontwikkeling van het bedrijf, wanneer je mensen verantwoordelijkheid wilt geven en betrokkenheid wilt creëren, is het belangrijk dat iedereen weet wat het collectieve doel is. De gemeenschappelijke waarden zijn hiervoor fundamenteel. Het collectieve doel en de kernwaarden zorgen voor een helder kader waarop besluiten gebaseerd kunnen worden.

Om begripsverwarring te voorkomen, geven we in een korte beschrijving weer wat we verstaan onder missie, visie en strategie.

Missie
De missie zegt iets over het bestaansrecht van een familieonderneming. Met andere woorden, is er een gedeelde eigenaarsmening? Als er binnen de familie verschil van mening bestaat over het bestaansrecht, dan is er een serieus probleem.

Visie
Een visie gaat over hoe de familie de wereld (of kleiner: de brancheontwikkeling) ziet in de toekomst. Uit de visie blijkt bijvoorbeeld dat het bedrijf een unieke richting wenst aan te houden. In een beperkt aantal woorden wordt het onderscheidend vermogen van het familiebedrijf omschreven, inclusief een hoger doel. En wel zo dat iedereen het begrijpt en kan onthouden.

Bedrijfsstrategie
De bedrijfsstrategie is een aanpak om de markt te benaderen. Bedoeling hiervan is het realiseren van de ondernemingsdoelstellingen door het benoemen van producten en markten. En weg te blijven van prijsconcurrentie! Door het veranderen van deze doelstellingen kan het ook goed zijn dat de bedrijfsstrategie er anders uit komt te zien. Nieuwe markten worden bijvoorbeeld betreden of van bepaalde productgroepen wordt afscheid genomen.

Samenhang
Samenhang tussen al deze bouwstenen is erg belangrijk. Een bedrijfsstrategie moet altijd in relatie staan tot de missie en visie. De missie en visie worden binnen een familiebedrijf ook wel als het smeermiddel van het systeem gezien. Een uitgekiende richting geeft duidelijkheid, wat de sfeer en motivatie ten goede komt. Met groei en investeringen kan bewuster worden omgegaan en eindeloze compromissen worden vermeden.

Conclusie
Een (familie)onderneming die in een veranderende omgeving opereert, doet er goed aan om een missie, visie, strategie en doelen te formuleren. Is het niet om hetgeen in de hoofden van de eigenaar/familie zit aan het papier toe te vertrouwen en daarmee richting, focus en zingeving te krijgen, dan wel om het personeel kaders en duidelijkheid mee te geven. Dit levert betrokkenheid en draagvlak op die, naar alle waarschijnlijkheid, weer tot het gewenste (bedrijfs)resultaat leiden.

“Working hard for something we don’t care about is called stress; working hard for something we love is called passion” – Simon Sinek

Heeft u vragen over de strategie van uw organisatie?

Ralf van Wijk

Ralf van Wijk helpt u graag verder.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag persoonlijk verder! Nu bellen