Wesselman neemt maatregelen omtrent coronavirus (COVID-19)

For English please see below.

Geachte relatie,

Bij Wesselman zijn wij continue bezig om u, onze medewerkers en onze organisatie op welke wijze dan ook te laten excelleren. In het kader van de ontwikkelingen rondom het coronavirus passen wij onze basis kernwaarde gastvrijheid aan, om uw en onze veiligheid niet in (extra) gevaar te brengen, maar met name ook om personen in risicogroepen - waar wij dit kunnen voorkomen - niet met het virus te besmetten.

Daarom:

 • Houden wij ons aan de adviezen van het rivm;
 • Werken wij (tenzij echt niet mogelijk) thuis en communiceren wij digitaal of telefonisch met u, echter:
  • Op onze kantoren blijven medewerkers beschikbaar om u telefonisch te woord te staan, én
  • Bent u welkom om documenten af te geven dan wel op te halen, maar vragen wij u om deze in de brievenbus te doen (dan wel buiten aan ons te geven), én
  • Indien mogelijk stellen wij bij voorkeur persoonlijk contact bij ons op kantoor uit tot een later moment,
   • Tenzij het echt niet anders kan én u geen klachten heeft als verkoudheid, hoesten, niezen en/of koorts (dus ook geen milde klachten) én u niet in het risicogebied bent geweest én met maximaal 4 personen,

Wij wensen iedereen een goede gezondheid toe en hopen dat we op korte termijn weer als vanouds met u samen kunnen werken.

Bij vragen kunt contact opnemen met Inge Woensdregt van ons kantoor.

Hartelijk dank voor uw begrip en medewerking.

Directie en maatschap Wesselman accountants | adviseurs.

 

The Union Flag: a red cross over combined red and white saltires, all with white borders, over a dark blue background.

Dear relation,

At Wesselman we are constantly working to let you, our employees and our organization excel in any way. In the context of the developments surrounding the coronavirus, we are adapting our basic core value of hospitality in order not to endanger our and your safety, but in particular for not contaminating people in the risk groups where we can prevent this. Therefore:

 • we will follow the advice of RIVM;
 • where possible, we work from home and communicate with you digitally or by telephone, however:
  • employees remain available at our offices to speak to you by telephone, an
  • you are welcome to hand in or collect documents, but we ask you to put them in the letterbox (or give them to us outside), and
  • if possible, we prefer to postpone personal contact at our office until a later time,
  • unless, of course, there is no other option and you have no complaints such as a cold, cough, sneezing and / or fever (so no mild complaints either) and you have not been in the risk area and with a maximum of 4 people.

We wish everyone good health and hope that we can work with you again as usual in the short term.

If you have any questions, please contact Inge Woensdregt of our office.

Thank you for your understanding and cooperation. Of course we will inform you further about changes via our website.

Management and partners Wesselman Accountants | Advisors.

 

Heeft u een vraag over onze maatregelen m.b.t. het coronavirus?

Inge Woensdregt - Hoovers

Inge Woensdregt - Hoovers helpt u graag verder.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag persoonlijk verder! Nu bellen