Laatste maand voor de overgangsregeling bij de 'Jubelton'

Sinds 2017 kunt u gebruik maken van een eenmalige verhoogde vrijstelling voor de schenkbelasting wanneer uw schenking door de begiftigde (tussen de 18 en 40 jaar) wordt gebruikt ten behoeve van een eigen woning (aankoop, verbetering of onderhoud van een eigen woning of aflossing de van eigenwoningschulden). Voor 2018 is dit bedrag vastgesteld op € 100.800.

Heeft u vóór 2017 al gebruik gemaakt van een eenmalige verhoogde vrijstelling, dan geldt er een overgangsregeling op grond waarvan toch nog deels gebruik kan maken van deze vrijstelling. Hebt u nog geen gebruik gemaakt of kunnen maken van de overgangsregeling,
dan is december 2018 de laatste maand dat dit nog kan. De overgangsregeling komt namelijk per 2019 te vervallen!

De overgangsregeling is helaas vrij complex, niet logisch en kan soms onredelijk uitpakken. Afhankelijk van het moment van de eerdere schenking(en) kan een eenmalige vrijgestelde eigenwoningschenking onder de overgangsregeling in 2018 nihil, maximaal € 47.198 of maximaal  € 27.871 bedragen.

Kortom, hebt u de intentie om nog een schenking te doen aan uw kind (ouder dan 18 jaar maar jonger dan 40 jaar) dat de schenking aanwendt voor de eigen woning, dan is december 2018 de laatste maand dat u daar mogelijk nog gebruik van kunt maken, als u vóór 2017 al eens eerder gebruik hebt gemaakt een eenmalige verhoogde schenkvrijstelling.

Wil u precies weten van welk bedrag van de overgangsregeling u nog gebruik zou kunnen maken, neem dan gerust contact op met onze estate planners.

Heeft u een vraag over de jubelton?

Monique D'Elfant

Monique D'Elfant helpt u graag verder!

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag persoonlijk verder! Nu bellen