Koopt u goederen vanuit het Verenigd Koninkrijk? Vraag dan tijdig een artikel 23 vergunning aan!

Ondernemers die regelmatig goederen afnemen uit het Verenigd Koninkrijk (VK), kunnen een brief van de Belastingdienst ontvangen met het advies een vergunning voor btw-verlegging bij invoer aan te vragen (‘vergunning artikel 23’). De vergunning artikel 23 geeft ondernemers de mogelijkheid de bij invoer verschuldigde btw te verleggen naar de eerstvolgende btw-aangifte.

Vergunning artikel 23
Als het VK door de Brexit uit de Europese Unie vertrekt, moet de ondernemer vanaf dat moment telkens aangifte doen en btw betalen bij de Douane als hij goederen invoert uit het VK. De betaalde btw kan echter pas in de btw-aangifte over de betreffende periode in aftrek worden gebracht, mits recht op aftrek van voorbelasting. Als u de Brexit-brief van de Belastingdienst heeft ontvangen komt u mogelijk in aanmerking voor de vergunning artikel 23.

Voordelen vergunning artikel 23
Met een vergunning artikel 23 hoeft u niet telkens btw te betalen bij de Douane. In plaats daarvan geeft u de te betalen btw over uw invoer in één keer aan bij uw eerstvolgende btw-aangifte en kan de btw in beginsel in dezelfde btw-aangifte in aftrek worden gebracht.

Wanneer kan de vergunning worden gebruikt?
U kunt de vergunning voor de invoer van goederen uit het VK gebruiken vanaf het moment dat het VK uit de EU stapt. Dat is op 29 maart 2019 bij een ‘harde’ Brexit. Indien er een overgangsregeling of handelsverdrag wordt gesloten met het VK, kunt u de vergunning pas later gebruiken. 

Geen verwervingen meer in de btw-aangifte
De ingevoerde goederen vanuit het VK geeft u momenteel aan als intracommunautaire verwerving in rubriek 4b van de btw-aangifte. Na de Brexit dienen de ingevoerde goederen te worden vermeld in rubriek 4a als u een vergunning artikel 23 hebt.

Voorwaarden vergunning artikel 23
1. De ondernemer woont in Nederland of is daar gevestigd;
2. De ondernemer importeert regelmatig goederen uit niet-EU-landen;
3. De ondernemer voert een aparte administratie, waaruit eenvoudig blijkt hoeveel btw de ondernemer bij import moet betalen; en 
4. De ondernemer doet per maand of per kwartaal aangifte voor de btw.

Aanvraag vergunning
De vergunning kan worden aangevraagd met het antwoordformulier dat in de bijlage bij de Brexit-brief zit. De ondernemer krijgt vóór 29 maart een reactie van de Belastingdienst wanneer hij het formulier vóór 1 februari ingevuld terugstuurt. Heeft u de Brexit-brief niet ontvangen? Dan kan de vergunning ook middels een schriftelijk verzoek worden aangevraagd. Dit kunnen wij uiteraard ook verzorgen. 

Heeft u nog vragen over de vergunning artikel 23? Neem dan gerust contact op met een van onze BTW specialisten via het telefoonnummer 0492 – 548 555.


Meer weten over deze vergunning?

Franka Pijpers - van Lieshout

Franka Pijpers - van Lieshout helpt u graag verder!

Altijd op de hoogte?

Onze kennis delen we graag met u! Meld u hier aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.