Kerstverhaal

Het verhaal begint in Nazareth, een stad in Israël. In Nazareth woonde een timmerman: Jozef. Jozef is sinds jaar en dag klant bij Wesselman. Hij was als ZZP’er aan de slag gegaan, nadat zijn werkgever failliet was gegaan. Dat faillissement had wellicht voorkomen kunnen worden als zijn werkgever tijdig advies had ingewonnen bij de juristen van Wesselman, die een reorganisatie, een fusie of een bedrijfsovername hadden kunnen begeleiden.

Gelukkig had Jozef zijn overeenkomst van opdracht met klanten wél door de juristen van Wesselman laten opstellen, dus daar hoefde hij zich geen zorgen om te maken. Jozef woonde samen met zijn vrouw Maria, in hun gezamenlijke gekochte huis. Voor de aankoop van dit huis had Jozef een geldlening afgesloten bij zijn persoonlijke bv. Nadat Wesselman zijn bv had opgericht, hebben zij ook de overeenkomst van geldlening opgesteld. Op een dag nam Jozef, Maria mee naar een restaurant met louter glutenvrij eten en daar kregen ze bezoek van Gabriëlde de engel die Maria vertelde dat ze een kind zou krijgen die ze de naam Jezus moest geven. Maria dacht eerder aan een hippe naam, zoals Bloem, Storm of Bink, maar ging schoorvoetend akkoord met de naam Jezus. Maria snapte er niets van omdat ze nog maagd was, maar ze nam het woord van de engel aan. Vlak na de boodschap van de engel merkte ze dat ze zwanger was. Ze meldde dit meteen bij haar werkgever zodat ze op tijd met zwangerschapsverlof kon gaan. Haar werkgever nam direct contact op met de juristen van Wesselman. Zij vertelden haar over de regelgeving omtrent het zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof en de zwangerschapsuitkering bij het UWV. Haar werkgever dacht er ook over Maria te binden aan een non-concurrentie- en relatiebeding zodat ze na terugkomst van het verlof nog ten minste 25 jaar bij hem zou blijven werken. Op aanraden van de juristen heeft haar werkgever daar toch maar van afgezien.

Naar Bethlehem
In dezelfde tijd wilde de Romeinse keizer Augustus graag een volkstelling houden. Alle inwoners moesten zich laten inschrijven in de stad waar zij geboren waren. Omdat Jozef in Bethlehem geboren was, moest hij samen met Maria naar Bethlehem. Jozef en Maria hadden niet de beschikking over eigen vervoer, dus besloten zij een ezel te huren bij de lokale ezelverhuur in Nazareth. Vanwege de kerstdrukte had de ezel eerst nog vertraging, waarop de eigenaar van de ezel riep: "Beste reizigers. We hebben vertraging." De eigenaar van de ezel hoeft echter niet te vrezen voor hoge schadeclaims, want hij had door de juristen van Wesselman in zijn algemene voorwaarden laten opnemen dat hij niet aansprakelijk was voor vertragingen. Toen Maria en Jozef op Bethlehem Centraal aankwamen stond Maria op het punt van bevallen. Ze hadden geprobeerd om onderdak te vinden in een herberg, maar daar was geen plaats meer omdat er allemaal expats uit Londen zaten. Het kon best zijn dat er sprake is van een vaste Inrichting, de juristen moesten hiervoor te rade gaan bij de internationale praktijk, maar gelukkig bleek dit mee te vallen. Maria verbleef daarom maar samen met Jozef in een stal. Hiervoor sloten zij een huurovereenkomst, ook deze lieten zij opstellen door Wesselman. In de nacht beviel Maria middels een hippe onderwaterbevalling van haar eerste kind met nader te bepalen geslacht, en ze noemde hem Jezus. Jezus werd na zijn geboorte in doeken gewikkeld en in een voerbak gelegd. Jozef en Maria besloten te trouwen en gelukkig kon onze collega Monique D’Elfant hen adviseren over de huwelijkse voorwaarden.

Herders
Vlakbij de stal waar Jezus geboren werd, zaten herders in het veld om tijdens de nacht op de kudde te passen. Zij werkten goed samen zonder discussies vanwege een uitgekookte samenwerkingsovereenkomst. Overigens kregen ook de vrouwelijke herders een goed salaris, in veel gevallen nog een beter salaris dan de mannetjesherders. Hun werkgever had namelijk samen met de juristen van Wesselman de cao bekeken en de herders ingedeeld per functie via het functiehandboek.

Op basis van de HRM-bedrijfsscan, die door de juristen in samenwerking met de loonafdeling en de pensioenadviseurs wist hun werkgever ook dat zijn personeelsbestand qua opbouw goed op orde was en dat het ziekteverzuim zo laag was dat het met de duurzame inzetbaarheid van de herders wel goed zat. Zijn ziekteverzuimverzekering was goed geregeld en de herders hadden een goede pensioenvoorziening.  

Enfin, de herders kregen bezoek van een  engel, die vertelde de herders over de geboorte van het kindeke Jezus in de stal vlakbij hen. De herders dachten nog dat het Fake News was, maar toen kwam er een heel leger van engelen die met elkaar het lied 'Ere zij God' zongen.

Hoe dan ook, toen de engelen waren verdwenen, gingen de herders op zoek naar de stal. Daar vonden ze Jozef en Maria, en het kindje Jezus in doeken gewikkeld. Ze waren zo onder de indruk dat ze aan iedereen in de stad Bethlehem gingen vertellen wat ze hadden gezien. Ze mochten geld lenen van hun werkgever om mooie cadeau’s voor Jezus te kopen, maar hun werkgever wilde hiervoor dan wel een lening overeenkomst afsluiten.

De vloggers uit het oosten
Jozef en Maria kregen niet alleen bezoek van de herders, maar ook van drie vloggers uit het Oosten. Die vloggers hadden dus ver in het Oosten een snapchat van Jozef gekregen, en wisten daardoor dat de grote Joodse koning (dat is Jezus) geboren was. De drie mannen wilden Jezus een bezoek brengen om hem zogenaamd eer te bewijzen; zij handelden op basis van een beperkte volmacht gegeven door de drie Wijzen uit het Westen, die hun volmacht hadden laten opstellen door de Wesselman juristen. Ze volgden de ster en vonden daar het kindje Jezus in de kribbe, samen met Jozef en Maria. De vloggers knielden voor Jezus en schonken hem een iPhone, die hadden zij mooi kunnen verrekenen in de rekening-courant die zij met hun vaste leverancier hebben. Voor deze rekening-courant verhouding was echter nog geen zekerheid gesteld; voor de vastlegging hiervan kon de leverancier terecht bij zijn vaste huisjuristen in Helmond. Een van de vloggers maakte daarna een Instagram story om stoer te doen bij zijn volgers. Dit had hij beter niet kunnen doen. Hij had hier namelijk geen toestemming voor gevraagd en dit was dus in strijd met de AVG.

Dit is het kerstverhaal van de geboorte van Jezus. Nadat Jezus in de stal werd geboren en bezoek had gekregen van de herders en de drie vloggers uit het Oosten, hebben Jozef en Maria hem meegenomen naar Nazareth, waar Jozef en Maria ook woonden voor de geboorte van Jezus en waar ze nog lang en gelukkig leefden.

Wat er na de geboorte allemaal geregeld moest worden en wat de mogelijkheden zijn in het verdere leven van Jezus weten de collega’s van Estate Planning te vertellen.


Wilt u meer weten over de wijzen uit het westen?

Wesselman vertelt u er graag meer over.

Altijd op de hoogte?

Onze kennis delen we graag met u! Meld u hier aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.