Heeft u uw boekhouding op orde?

Bestuurdersaansprakelijkheid bij schending van de boekhoudplicht ligt op de loer voor een bestuurder van een besloten vennootschap die niet voldoende of überhaupt geen tijd en zorg besteedt aan de boekhouding van zijn bedrijf. Dit wordt in een recente uitspraak van Rechtbank Overijssel maar weer eens benadrukt. Wat is er aan de hand? Een besloten vennootschap wordt failliet verklaard en haar bestuurder, een holding vennootschap die eveneens enig aandeelhouder is, wordt door de curator aansprakelijk gesteld voor het volledige boedeltekort als gevolg van kennelijk onbehoorlijk bestuur.

De boekhouding van het bedrijf is op meerdere fronten tekort geschoten: er zijn geen financiële overzichten voorhanden, geen loonaangiftes of urenadministratie, noch btw-aangiftes. Ook heeft de bestuurder geen crediteurenlijst verstrekt aan de curator. Verder blijkt uit de bankgegevens een aantal betalingen die onmiskenbaar privé uitgaven van de bestuurder zijn, zonder dat hiervoor een vordering (in rekening-courant) op de bestuurder privé is opgenomen. Daar komt nog bij dat de boekhouder van het bedrijf de beschikbare administratie onvoldoende vond om een jaarrekening op te maken, alsmede dat de rekening-courantverhouding niet correct was opgesteld.

De rechtbank is van oordeel dat door het bestuur niet is voldaan aan de boekhoudplicht die volgt uit art. 2:10 BW. Door de schending van de boekhoudplicht staat vast dat het bestuur haar taak niet naar behoren heeft uitgevoerd en wordt vermoed dat deze tekortkoming een belangrijke oorzaak is van het faillissement. 

Volgens de rechtbank zijn er geen andere omstandigheden die kunnen worden aangewezen als belangrijke oorzaken van het faillissement. Gevolg is dan ook dat de (middellijk) bestuurder wordt veroordeeld tot betaling van het boedeltekort. Gebrekkige boekhouding kan dus aansprakelijkheid van het bestuur tot gevolg hebben. Mocht u zeker willen zijn dat uw administratie voldoet aan de daarvoor geldende voorwaarden, neem dan gerust vrijblijvend contact op met ons kantoor. Wij helpen u graag verder.


Wilt u meer weten over de boekhoudplicht?

Wesselman vertelt u er graag meer over.

Altijd op de hoogte?

Onze kennis delen we graag met u! Meld u hier aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.