HRM Bedrijfsscan

'Wesselman laat ondernemers excelleren'. Dat is de visie van ons kantoor. Eén van de redenen waarom Wesselman Accountants | Adviseurs deze belofte waar kan maken is dat wij een full-service dienstverlening bieden. Onze klanten bedienen met een nauw samenwerkend team dat op de hoogte is van de behoeften en verwachtingen van onze relaties maakt dat wij onze ondernemers tijdig en goed kunnen adviseren, ondersteunen en begeleiden bij ieder fiscaal, juridisch, financieel en pensioenvraagstuk. Dit geldt ook voor uw werknemers.

Klantvraag
Een ogenschijnlijk eenvoudige vraag van een bestaande internationale klant, die zijn activiteiten verder wilde uitbreiden in Nederland: ‘Hoe richt ik mijn organisatie in of op?’. Al snel bleek dat er ook personeel aan de slag zou gaan in deze nieuwe Nederlandse entiteit. Adviezen over de formaliteiten rondom de juridische structuur en het opstellen van contracten om de Nederlandse onderneming met haar buitenlandse entiteiten te laten samenwerking én de formaliteiten om het personeel in dienst te nemen, werden door onze juristen geregeld. De pensioen- en inkomensadviseurs dienen de klant en haar medewerkers van advies voor wat betreft een passende pensioenregeling en de afdekking van risico’s in verband met onder andere ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid van werknemers. De specialisten op de loonafdeling verzorgen de  verloning van deze medewerkers rekening houdend met de arbeidsrechtelijke en verzekeringstechnische afspraken, alsmede, indien van toepassing, CAO specifieke verplichtingen. De klant was ontzettend blij dat hij door deze ‘één loket-gedachte’ volledig werd ontzorgd en zijn onderneming in minder dan een maand opgericht en operationeel was. De ondernemer kon zijn focus volledig op zijn onderneming blijven richten.

Samenwerking
Deze samenwerking op het vlak van HR, loonbelasting, juridisch, pensioen én verzekeringen heeft gezorgd voor een solide basis voor dit bedrijf in Nederland.

Misschien staat u er niet altijd bij stil, maar deze samenwerking vindt in de praktijk regelmatig zijn beslag. Vraagstukken zijn zelden alleen juridisch, fiscaal, financieel, HR- of pensioen gerelateerd. Met name bij vraagstukken rondom personeel, gaat onze HRM-praktijk waar deze specialisten samenwerken aan de slag om de vraagstukken vanuit de verschillende disciplines samen voor de klant op te lossen. Vanuit onze kennis over klanten zijn de uitgangspunten van een onderneming meestal duidelijk en hebben we binnen het klantteam goed zich op de financiële situatie van een onderneming.

Hoe gaat het met het personeel in uw bedrijf?
Om de toekomstbestendigheid van uw organisatie te kunnen beoordelen is het belangrijk inzicht te hebben in uw personeel en arbeid. U wil als werkgever immers dat uw medewerkers veilig, gezond en gemotiveerd de eindstreep halen én u heeft de doelstelling om ook in de toekomst over voldoende gekwalificeerd personeel beschikken. Werknemers moeten langer door blijven werken door de stijgende AOW-leeftijd. De nieuwe en strengere Arbo regelgeving en andere wetten hebben daarnaast tot gevolg dat u als werkgever meer verantwoordelijkheid opgelegd krijgt.

Actief werken aan de duurzame inzetbaarheid vermindert ziekteverzuim, verhoogt de productiviteit en stimuleert een gezonde doorstroming van het personeel. Zo kan ervoor worden gezorgd dat uw medewerkers meerwaarde kunnen (blijven) bieden binnen uw bedrijf.

Niet alleen de personeelsopbouw en het ziekteverzuim (objectieve indicatoren), maar ook de levensstijl en de werk-/ privébalans van de medewerkers (subjectieve indicatoren) beïnvloeden de toekomst. Deze informatie is bij uw onderneming natuurlijk beschikbaar, maar verbindt u deze informatie ook om de kansen en risico’s rondom uw medewerkers in- en overzichtelijk te maken?

Benieuwd wat Wesselman middels de HRM-bedrijfsscan hierin voor u kan betekenen?
Middels een 0-meting worden knel-/verbeterpunten snel inzichtelijk en kansen en risico’s rondom de medewerkers gesignaleerd. Vervolgens kunt u, eventueel in overleg met uw adviseur, naar de toekomst beoordelen waar u prioriteit op wilt leggen. Het geeft u organisatorische inzicht (alles rondom uw medewerkers in één rapport en digitaal bijeen) en handvatten om te beoordelen in hoeverre u actie wilt nemen om uw werknemers én dus uw bedrijf toekomstbestendig te laten zijn.

Meer weten? Bel uw adviseur bij Wesselman Accountants | Adviseurs.

Heeft u een vraag over de HRM Bedrijfsscan?

Wesselman helpt u graag verder!

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag persoonlijk verder! Nu bellen