Houd rekening met komende wijziging 30%-regeling!

De huidige 30%-regeling wordt gewijzigd. Vanaf 2019 kan nog maar voor een periode van maximaal 5 jaar gebruik worden gemaakt van de 30%-regeling. Nu is dat nog 8 jaar. De verkorting van de looptijd gaat gelden voor zowel nieuwe als bestaande gevallen. De staatssecretaris van financiën heeft deze wijzigingen aangekondigd in een brief van 20 april 2018 aan de Eerste en Tweede Kamer.

De staatssecretaris heeft in die brief tevens medegedeeld dat ook de periode gedurende welke de werkelijke extraterritoriale kosten vergoed kunnen worden, zal worden verkort tot 5 jaar. Een vergoeding van de werkelijke extraterritoriale kosten is een alternatief voor de 30%-regeling.

Verder wordt de periode gedurende welke werknemers er voor de inkomstenbelasting voor kunnen kiezen om te worden behandeld als buitenlandse belastingplichtige tot 5 jaar verkort. Dit hangt direct samen met de verkorting van de looptijd van de 30%-regeling. Door te kiezen voor een behandeling als buitenlandse belastingplichtige hebben werknemers die recht hebben op toepassing van de 30%-regeling, de mogelijkheid om te voorkomen dat zij in Nederland belasting moeten betalen over inkomsten die in Nederland niet belastbaar zouden zijn als zij in het buitenland zouden wonen, zoals vermogensinkomsten. Als gevolg van de verkorting van de looptijd van de 30%-regeling tot 5 jaar kan een werknemer vanaf 2019 ook nog hooguit slechts 5 jaar opteren voor een behandeling als buitenlandse belastingplichtige.

Het kabinet zal de wetswijziging voorstellen in het Belastingplan 2019. Dit zal in september worden ingediend met Prinsjesdag (derde dinsdag van september). De wetswijziging is pas definitief nadat het wetsvoorstel is goedgekeurd door de Tweede en Eerste Kamer.

Hebt u werknemers in dienst die gebruik maken van de 30%-regeling, dan adviseren wij u nu al bij het aangaan en wijzigingen van arbeidsovereenkomsten met de komende wetswijziging rekening te houden. Neemt u een werknemer in dienst of hebt u een werknemer in dienst die gebruik maakt van de 30%-regeling, dan kan namelijk de beperking van de looptijd van de 30%-regeling tot 5 jaar voor u gevolgen hebben als u met die werknemer een nettoloonafspraak maakt of heeft gemaakt. Wij adviseren u daarom ook om het effect van de voorgestelde maatregel te beoordelen voor het personeel dat u nu in dienst heeft en dat gebruik maakt van de 30%-regeling. Heeft u met een van huidige werknemers die gebruik maakt van de 30%-regeling een nettoloonafspraak gemaakt, dan kan de aangekondigde verkorting van de looptijd tot gevolg hebben dat u als werkgever verplicht bent om gedurende het resterende deel van de achtjaarsperiode waarin vanaf 2019 geen gebruik meer kan worden gemaakt van de 30%-regeling, de over het loon van de werknemer in te houden belasting en premies gedeeltelijk voor uw rekening te nemen. Het gaat dan om de meer in te houden loonbelasting en premie volksverzekeringen doordat de 30%-regeling niet meer mag worden toegepast.

Heeft u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.


Meer weten over deze regeling?

Wesselman vertelt u graag alles hierover!

Wilt u altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws voor ondernemers?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief! Wij delen onze kennis graag met u.