Het huwende kind anno 2018

Gepuzzel met 'insluiten en uitsluiten'

Hebt u een kind dat in het huwelijk gaat treden? Dan heeft uw kind in principe te maken met het nieuwe huwelijksvermogensrecht dat per 1 januari 2018 van kracht is geworden. Niet alles wordt meer automatisch gemeenschappelijk bezit zoals dat tot 1 januari 2018 gebruikelijk was.

Wat voor u van belang is om te weten

Bij huwelijken gesloten na 1 januari 2018 is de hoofdregel dat schenkingen en erfenissen geen onderdeel worden van de huwelijksgemeenschap. Wil de erflater of schenker juist wél dat de erfenis of schenking in de huwelijksgemeenschap valt, dan moet een zogenaamde insluitingsclausule worden opgenomen in het testament of schenkakte.

Bij mensen die vóór 1 januari 2018 zijn getrouwd, geldt dat schenkingen en erfenissen juist wél tot de huwelijksgemeenschap behoren. Wil de erflater of schenker dat niet, dan moet deze in zijn of haar testament of schenkakte een uitsluitingsclausule opnemen. Een veel voorkomende praktijk is daarbij dat een erflater of schenker 'de koude kant' niet in alle situaties wil buitensluiten, maar alleen bij een echtscheiding. Er wordt dan gewerkt met een zogenaamde 'zachte uitsluitingsclausule'.

Door die nieuwe hoofdregel van “wettelijke uitsluiting” wordt wellicht het idee gewekt dat u in de toekomst geen uitsluitingsclausule meer hoeft op te nemen in een schenkakte of testament. Maar niets is minder waar.

Stel u wilt niet 'hard' uitsluiten maar alleen 'zacht'. Moet u dan 'zacht' gaan insluiten?

Daarnaast kan uw kind bijvoorbeeld de 'wettelijke uitsluiting' en ook een 'zachte' uitsluiting of insluiting buiten werking stellen door zelf anders te bepalen in huwelijkse voorwaarden.

Uiteraard kunt u naar aanleiding van deze nieuwe regelgeving uw testament gaan aanpassen en bij toekomstige schenkingen hier ook rekening mee houden. Maar voor schenkingen uit het verleden zal dat niet meer kunnen. Daarnaast moet u zich realiseren dat u met verschillende 'regime-kinderen' te maken kunt hebben. Het is namelijk heel goed mogelijk dat u kinderen hebt die onder het oude wettelijke systeem van vóór 1 januari 2018 zijn gehuwd én onder het nieuwe vanaf 1 januari 2018.

Kortom dit kan een behoorlijk puzzelwerkje worden waarbij wij u graag van dienst willen zijn. Neem dus gerust contact met onze estate planners Monique D’Elfant en Joop Kuijpers.

 

Meer weten over estate planning?

Monique D'Elfant

Monique D'Elfant vertelt u er graag alles over.

Meer weten? Neem direct contact met ons op!

Wij helpen u graag persoonlijk verder. Bel nu Naar contactformulier