Gebruikelijk loon dga verhoogd

Het gebruikelijk loon dat een dga jaarlijks verplicht uit de bv dient op te nemen, is dit jaar verhoogd naar € 47.000,-. Vorig jaar mocht een dga nog uitgaan van een gebruikelijk loon van € 46.000,-. ​

Indien een DGA arbeid verricht voor zijn vennootschap, dient hij hier op grond van de gebruikelijk-loonregeling een ‘gebruikelijk’ salaris voor te ontvangen, waarbij het loon in ieder geval dient te worden gesteld op het laagste van de volgende 3 bedragen:

-       75% van het loon van iemand in een vergelijkbare (loondienst)positie;
-       Het loon van de best betaalde werknemer;
-       Het minimumbedrag van € 47.000,- (bedrag 2021).

Indien de onderneming van de DGA in 2021 door de huidige COVID-19 crisis per saldo een lager resultaat behaalt, kan het gebruikelijk loon voor 2021 lager worden vastgesteld. In dit kader geldt een alternatieve bepaling, waarbij het omzetverlies wordt meegenomen in de berekening. De berekening voor het gebruikelijk loon ziet er dan als volgt uit:

Gebruikelijk loon 2021 = A x B/C

A = het gebruikelijk loon over 2019
B = de omzet (exclusief btw) over 2021
C = de omzet (exclusief btw) over 2019

In tegenstelling tot 2020 wordt voor 2021 dus een vergelijking gemaakt met de gehele omzet van 2019 en 2021.

Overige voorwaarden
Indien het loon niet lager wordt gesteld dan het loon zoals dit volgt uit voornoemde formule, is in ieder geval geen afstemming met de Belastingdienst vereist, mits ook aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

•           De verlaging mag niet worden gecompenseerd met een dividend/toename van de rekening-courantschuld;
•           De DGA mag in werkelijkheid geen hoger loon hebben gehad dan uit voornoemde becijfering volgt. Is dat wel het geval, dan geldt dat reeds uitgekeerde hogere loon;
•           Als de omzet in 2019 of 2021 is beïnvloed door bijzondere zaken, zoals een oprichting, staking, fusie, splitsing of bijzondere resultaten, dienen deze voor de becijfering geëlimineerd te worden; en
•           Het omzetverlies dient ten opzichte van 2019, vastgesteld aan de hand van het bovengenoemde, ten minste 30% of meer te bedragen (nieuwe voorwaarde vanaf 2021).

Heeft u vragen over de mogelijkheid om uw gebruikelijk loon voor 2021 te verlagen, neem dan contact op met uw contactpersoon bij Wesselman.

Heeft u hier vragen over?

Bram Driessen

Bram Driessen helpt u graag verder.

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag persoonlijk verder! Nu bellen