Gebruikelijk loon dga € 45.000 of lager?

Als dga bent u verplicht een gebruikelijk loon uit uw bv op te nemen. Er zijn hiervoor duidelijke richtlijnen, waar u onder bepaalde voorwaarden van af mag wijken. Zo gelden er marges waarbinnen het loon moet blijven. Hoe zit dit?

Gebruikelijk loon
Als dga moet u minstens een gebruikelijk loon uit uw bv opnemen. Dit is per jaar in beginsel het hoogste van de volgende bedragen:

75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking óf het hoogste loon van de werknemers die bij een van uw bv's in dienst zijn óf € 45.000.

Let op!
Als u aannemelijk kunt maken dat een lager loon voor een vergelijkbare functie gebruikelijk is in de situatie waarbij het niet gaat om een dga, mag u van dit lagere loon uitgaan.

Bewijslast
Als u van mening bent dat het gebruikelijk loon in uw situatie lager is dan € 45.000 ligt de bewijslast bij u. Wanneer de inspecteur van mening is dat het gebruikelijk loon hoger is dan € 45.000 ligt de bewijslast daarvoor bij hem. In dat geval dient hij een doelmatigheidsmarge van 25% in acht te nemen. Wettelijk is voorgeschreven dat hij dient uit te gaan van 75% van het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Bij een gebruikelijk loon lager dan € 45.000 geldt deze marge niet.

Wat zei de rechter?
Voor Hof Den Haag werd door een dga het standpunt ingenomen dat ook bij een gebruikelijk loon rekening dient te worden gehouden met een doelmatigheidsmarge van 25%. Hij had een gebruikelijk loon opgenomen van ruim € 13.000. De inpecteur stelt dat uitgegaan moet worden van een gebruikelijk loon van ruim € 35.000 zonder rekening te houden met een doelmatigheidsmarge. Dit standpunt is door het Hof gevolgd en dit standpunt is door de Hoge Raad bevestigd. De navordering bleef dan ook in stand.

Heeft u vragen over de vaststelling van uw gebruikelijk loon, neem dan contact met ons op.

Heeft u een vraag over het gebruikelijk loon?

Johan Koolen

Johan Koolen helpt u graag verder!

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag persoonlijk verder! Nu bellen