Failliet door een zieke werknemer: kan dat?

Het is een angstscenario: de ambitieuze ondernemer die ten onder gaat aan de kosten van een langdurig zieke werknemer. Maar hoe realistisch is dit? Zeker is dat de verplichte doorbetaling van het loon bij ziekte fors in de papieren loopt. Dit is op zijn minst een slechte combinatie met de behoefte om te investeren en de mogelijke financiële gevolgen die de ondernemer al ondervindt van de coronacrisis. Maar het kan ook echt fout aflopen en uiteindelijk zelfs leiden tot een faillissement. De vraag is of u dit risico hoeft te lopen.

Hoe vaak komt het voor dat bedrijven door ziekteverzuim over de kop gaan?
Harde cijfers zijn schaars. Volgens CBS-onderzoek uit 2015 vinden de meeste faillissementen hun oorzaak in mismanagement en externe economische factoren. Ziekteverzuim is bij het CBS echter geen aparte categorie, het hoort bij de ‘overige oorzaken’. En eigenlijk is één enkele oorzaak aanwijzen sowieso misleidend. In de praktijk heeft een faillissement haast altijd meerdere redenen. Als u bij voorbeeld net een grote investering heeft gedaan of als uw onderneming een zware tijd meemaakt als gevolg van de coronacrisis, kan langdurig verzuim precies op het verkeerde moment komen.

Ziekte levert zware verplichtingen op
Bij ziekte van een werknemer moet u minstens 70% van het loon doorbetalen. Bij een modaal inkomen (€ 36.500,- bruto in 2020, volgens het CPB) moet u bij een fulltimer die twee jaar ziek is rekening houden met een bedrag van minstens € 60.395,-.

Salaris, incl. 8% vakantiegeld:               (2 x 70% x € 36.500,-)          € 51.100,-

Sociale premies (percentages 2020):   18,19% x (€ 51.100,-)           €   9.295,-

                    ----------------- +

Totaal (afgerond)                                                                                  € 60.395,-

De kosten kunnen snel hoger oplopen
In werkelijkheid zijn uw kosten vrijwel altijd hoger dan het bedrag hierboven. Om te beginnen hebben de meeste werknemers in het eerste ziektejaar namelijk recht op méér dan 70%. Het meest gebruikelijk is 100%. In dat geval loopt het bedrag al op naar € 73.336,-. Daarbij is de pensioenpremie meestal niet meegerekend. Hetzelfde geldt voor de kosten die u maakt voor de re-integratie. Hier moet u bovendien tijd en energie in steken. Wat weer ten koste gaat van uw normale activiteiten. Moet u een vervanger aanstellen of inhuren? Dan kost dat ook geld.

Voorkom extra kosten met een goede re-integratie
Als een werknemer langdurig ziek is, stopt het niet bij de ziekmelding. Uiteindelijk moet een werknemer ook weer re-integreren. UWV vindt bij 8% van de WIA-aanvragen van kleine bedrijven de re-integratie-inspanningen onvoldoende. Dit laten recente cijfers van het ministerie van SZW zien. Onvoldoende inspanningen leiden tot een loonsanctie. Wat kan betekenen dat u nog een jaar langer moet betalen. Uitgaand van een modaal salaris staat de teller dan in één klap op € 90.592,-. En dat is nog maar één werknemer. Wat denkt u dat er gebeurt als nóg een werknemer zich ziek meldt? Bijvoorbeeld omdat hij overbelast raakt door de taken die hij van de zieke collega overneemt.

Maak uw risico beheersbaar met een verzuimverzekering
De bedragen die we hier noemen maken het allerminst denkbeeldig dat een bedrijf ten onder kan gaan aan loondoorbetaling. Zeker niet als het grote investeringen nog moet terugverdienen. En al helemaal omdat in ambitieuze bedrijven het risico op verzuim groot is. Ook als iedereen op dit moment gezond is, moet u zich afvragen of het niet verstandig is om u te verzekeren voor verzuim. Want met een vaste jaarlijkse of maandelijkse premie krijgt u de zekerheid dat de kosten van de loondoorbetaling deels of volledig worden vergoed.

Nieuw verzekeringsproduct: MKB-verzuim-ontzorgverzekering
Een interessant nieuw verzekeringsproduct speciaal voor MKB bedrijven is de MKB-verzuim-ontzorg-verzekering. Deze betaalbare verzekering met een zo stabiel mogelijke premie is ontwikkeld op basis van een productconvenant tussen overheid, werkgeversorganisaties en verzekeraars. De verzekering dekt de kosten van de loondoorbetaling én re-integratie. Tevens is er een contract met een professionele arbodienst inbegrepen. Hierdoor wordt u niet geconfronteerd met onverwachte nota’s. Door de directe samenwerking tussen verzekeraar, arbodienst en casemanager.

Krijgt u met verzuim te maken? Dan gaan specialisten met uw werknemer aan de slag. Volgt u hun aanwijzingen op en legt UWV tóch een loonsanctie op? Dan betaalt de verzekeraar de kosten. Dit noemen we ook wel ‘poortwachtergarantie’.

Niets doen is geen optie
Een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering beperkt niet alleen een serieus ondernemersrisico. Hij verlaagt de drempel om u er goed tegen te verzekeren meer dan ooit tevoren. Het product biedt:

  • een zo stabiel mogelijke premie
  • inbegrip van een arbocontract
  • vergoeding van re-integratiekosten
  • professioneel casemanagement
  • en poortwachtergarantie.

Willens en wetens afzien van een verzuimverzekering is altijd risicovol geweest. Anno 2020 is de vraag aan de orde of er een zinnige reden is om zulke grote risico’s te lopen.

De inkomensadviseurs van Wesselman bieden u aan om samen met u te bekijken welke soort verzuimverzekering het best passend is bij uw onderneming. Zoals u van Wesselman gewend bent, is ook dit advies volstrekt onafhankelijk en objectief.

Ook kunnen zij u adviseren in een mogelijke aanpassing van uw bestaande verzuimverzekering.

Geïnteresseerd?
Neemt u dan contact op met onze inkomensadviseur Stefan Joosten, te bereiken op tel. 0492 – 548 555 of 06 - 22 55 14 43 en per e-mail: stefan.joosten@wesselman-info.nl.

Heeft u vragen over de MKB-verzuim-ontzorgverzekering?

Stefan Joosten

Stefan Joosten helpt u graag verder!

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag persoonlijk verder! Nu bellen