Duurzaamheidsupdate najaar 2022

Duurzaamheid en alle bijhorende wet- en regelgevingen blijven zich op rap tempo ontwikkelen. Ook de afgelopen maanden zijn er een aantal belangrijke veranderingen doorgevoerd, zowel op Nederlands als Europees niveau. In deze update blikken we kort terug op de afgelopen maanden. 

Europees Parlement akkoord met invoering CSRD 
Op 10 november 2022 heeft een ruime meerderheid van het Europees Parlement toegestemd met de duurzaamheidsrichtlijn CSRD. De Corporate Sustainability Reporting Directive helpt scherp te krijgen welke risico’s ten aanzien van duurzaamheid aanwezig zijn binnen ondernemingen. De richtlijn dwingt ondernemers om te rapporteren over zaken die écht spelen en komt met bijbehorende standaarden. Deze zullen naar verwachting halverwege 2023 goedgekeurd worden, waarna zij geïmplementeerd zullen worden door de accountant. Door de opname van duurzaamheid in de reguliere controle, wordt het fenomeen ‘Greenwashing’ tegengegaan. Dit wil zeggen dat bedrijven zich duurzamer voordoen dan zij daadwerkelijk zijn. 

Eerste concept ESRS-richtlijnen uitgebracht 
De eerdergenoemde standaarden die met de CSRD zullen worden ingevoerd, zijn op 23 november als eerste concept vrijgegeven. De European Sustainability Reporting Standards, afgekort tot ESRS, bepalen hoe en over welke onderwerpen ondernemingen in de toekomst moeten gaan rapporteren.  

Deze eerste set richtlijnen hebben betrekking op ESG. Ondernemingen rapporteren hierbij over het milieu, de maatschappij en het bestuur. De volgende set richtlijnen die als concept vrijgegeven zullen worden, hebben betrekking op de sectorspecifieke standaarden en standaarden voor mkb-ondernemingen. De huidige concept-standaarden zullen naar verwachting definitief goedgekeurd worden in het eerste halfjaar van 2023. Eerst zullen het Europees Parlement en de Europese Commissie toetsen of zij aan de vereisten van de CSRD voldoen. 

Bouw- en transportsector 
Binnen Nederland wordt er met name per sector gekeken naar mogelijke wet- en regelgeving. Mede op basis van de Fit for 55, een pakket aan voorgestelde maatregelen van de Europese Commissie, is bepaald dat de bouw- en transportsector tot de sectoren behoren waar het meeste zal gaan gebeuren. Zo zal voor beide sectoren een nieuw Emission Trade System (ETS) worden ingevoerd. Daarmee zal de totale uitstoot per sector aan banden worden gelegd en gedwongen afnemen. Ook zal het verduurzamen van gebouwen (BENG-richtlijnen) en transportmiddelen (nul-emissievoertuigen) steeds strikter gereguleerd worden. 

Urgentietijdlijn 
Netwerkorganisatie SRA heeft een overzicht van belangrijke regelingen op het gebied van milieu en klimaat voor negen Nederlandse branches in kaart gebracht. Deze Urgentietijdlijn toont op hoofdlijnen wat er de komende jaren, met name in 2030 en 2050, te wachten staat. De tijdlijn wordt continu geactualiseerd op basis van ontwikkelingen in wet- en regelgeving op Nederlandse en Europese schaal. De nieuwste versie van de tijdlijn, uitgebracht op 17 november, is te bezichtigen via de volgende link: sra-duurzaamheidstijdlijn-17112022 

Op naar 2023… 
De vaart waarmee duurzaamheidsinitiatieven, richtlijnen en wetten zich ontwikkelen zal naar verwachting alleen maar verder toenemen in aanloop naar 2030 en 2050. Beide belangrijke mijlpalen die zijn vastgelegd in het klimaatakkoord. Voor nu is het alle ogen gericht op 2023, het jaar waarin het verplichte energielabel C en de CO2-rapportage voor grote (100+ fte) ondernemingen hun entree zullen maken. 

Heb jij vragen over de nieuwe wetgeving, het woud aan klimaatregels of duurzaamheid in het algemeen? Neem gerust contact op met een van onze duurzaamheidsspecialisten. We gaan graag met je in gesprek! 

Heb je hier vragen over?

Robin de Beus

Robin de Beus helpt je graag verder.

Heb je een vraag?

We helpen je graag persoonlijk verder!