Duidelijkheid omtrent aan- en verkoopkosten van deelnemingen

 

Kosten die verband houden met de aan- en verkoop van deelnemingen vallen onder de deelnemingsvrijstelling en zijn daardoor niet aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting. De Hoge Raad heeft recentelijk in een van zijn arresten meer duidelijkheid gegeven over welke kosten als aan- en verkoopkosten zijn te kwalificeren (ECLI:NL:HR:2018:2264).

Nieuwe handvatten:
De Hoge Raad geeft in zijn arrest de volgende nieuwe rechtsregels:
• Kostenposten zijn aan te maken als niet-aftrekbare aan- en verkoopkosten indien er een rechtstreeks oorzakelijk verband bestaat met een verwerving of vervreemding van een deelneming. Van zulke kosten is sprake als de kosten zonder de verwerving of vervreemding van de deelneming niet zouden zijn gemaakt.
• De niet-aftrekbare aan- en verkoopkosten van een deelneming kunnen zowel interne als externe kosten betreffen. Let op: Kosten van eigen werknemers betrokken bij de aan- en/of verkoop zijn dus ook niet aftrekbaar.
• Als een verwerving of vervreemding uiteindelijk geen doorgang vindt, geldt er geen aftrekbeperking. Kosten gemaakt voor een verkoop die niet is doorgegaan, zijn evenwel niet aftrekbaar als de deelneming later alsnog verkocht wordt en de bij de mislukte verkoop gemaakte kosten ook bij de gelukte verkoop gemaakt zouden zijn.
• De niet-aftrekbare aan- en verkoopkosten moeten worden geactiveerd bij de verkrijgingsprijs van de deelneming. De niet-aftrekbare kosten van een voorgenomen aan- of verkoop moeten worden opgenomen in een transitorische actiefpost totdat duidelijk is of de aan- of verkoop al dan niet doorgaat. Zodra vaststaat dat de voorgenomen aan- of verkoop niet doorgaat, moet beoordeeld worden in hoeverre de kosten dan aftrekbaar zijn.

Specialisten van Wesselman in Transaction Services
Ondanks dat het arrest van de Hoge Raad handvatten geeft omtrent de kwalificatie van aan- en verkoopkosten is de beoordeling hiervan in de praktijk erg afhankelijk van het specifieke geval en de gemaakte kosten. Onze specialisten kunnen naast het uitvoeren van een (financiële, fiscale, juridische) Due Diligences en het (juridisch) begeleiden bij het aan- en verkooptraject assisteren bij de beoordeling van de aftrekbaarheid van aan- en verkoopkosten voor zowel de vennootschaps- als de omzetbelasting.


Wilt u meer weten over de deelnemingsvrijstelling?

Ruud van Poppel

Ruud van Poppel vertelt u er graag meer over.

Altijd op de hoogte?

Onze kennis delen we graag met u! Meld u hier aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.