Deadline NOW Q1 is 14 maart, vanaf 15 maart definitieve aanvraag Q2

Werkgevers met een omzetdaling vanwege corona kunnen nog tot en met 14 maart 2021 NOW aanvragen voor de maanden januari t/m maart. Vanaf 15 maart kan de definitieve aanvraag ingediend worden voor de tweede NOW-periode van juni t/m september 2020. De oorspronkelijke aanvraagperiode voor de tweede periode is met een maand vervroegd. Werkgevers hebben ruimschoots de tijd voor deze aanvraag, namelijk tot en met 5 januari 2022. De gemiddelde omzetdaling over een periode van drie maanden moet minstens 20% zijn.

Omvang tegemoetkoming
De omvang van de tegemoetkoming voor de vierde periode (januari t/m maart) bedraagt maximaal 85% van de loonkosten bij 100% omzetverlies. Bij minder omzetverlies wordt ook de NOW evenredig verminderd. Dus bijvoorbeeld bij 50% omzetverlies krijgt u 42,5% van de loonkosten vergoed. De omvang van de tegemoetkoming voor de tweede NOW-periode (juni t/m september) is 90% van de loonkosten. Bij minder omzetverlies wordt ook de NOW evenredig verminderd. Dus bijvoorbeeld bij 50% omzetverlies krijgt u 45% van de loonkosten vergoed. Hiervan is 80% als voorschot uitbetaald.

Periode omzetverlies
Heeft u ook NOW ontvangen voor de derde aanvraagperiode, dan moeten de drie maanden van de vierde aanvraagperiode aansluiten op de drie maanden waarin u omzetverlies verwachtte in de derde aanvraagperiode.

Aanvragen NOW 
De NOW voor de vierde periode kan bij het UWV worden aangevraagd, uiterlijk tot en met 14 maart. U moet het omzetverlies over de opgegeven maanden zo goed mogelijk schatten. Op basis hiervan wordt een voorschot van 80% uitgekeerd. Als de definitieve omzetdaling bekend is, wordt ook de definitieve tegemoetkoming berekend.

Vier maanden
De tweede aanvraagperiode betreft als enige een periode van vier maanden, namelijk juni t/m september 2020. Ook het percentage omzetverlies wordt over een periode van vier maanden berekend.

Definitieve berekening
Voor de definitieve berekening is een definitieve aanvraag bij het UWV nodig. Op basis van uw definitieve aanvraag wordt het restant uitbetaald. Is het omzetverlies echter te royaal geschat, dan kan het zijn dat u een deel van het voorschot weer terug moet betalen.

Betalingsregelingen
Wanneer het terugbetalen van het voorschot tot financiële moeilijkheden leidt, kan een betalingsregeling worden afgesproken. Daarbij zijn in bepaalde situaties uitstel van betaling of betaling over een periode van een jaar of langer ook mogelijk.

Let op! Als u het omzetverlies te ruim inschat, kan het zijn dat u achteraf een deel van de tegemoetkoming terug moet betalen.

Meer weten over de NOW?

Nadine Reer

Nadine Reer helpt u graag verder!

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag persoonlijk verder! Nu bellen