De 'papieren' schenking; pas op voor papiervisjes!

Een veel voorkomend fenomeen is de zogenaamde 'papieren' schenking. U schenkt op papier een bedrag aan uw kind maar leent het meteen weer terug. Om die reden wordt een schenking op papier ook wel een schenking onder schulderkenning genoemd.

U zou bijvoorbeeld jaarlijks dit kunnen doen voor een bedrag van € 5.000. Een dergelijk bedrag valt binnen de grenzen van de jaarlijkse vrijstelling en hierover is dus geen schenkbelasting verschuldigd

Indien u onverhoopt na 20 jaar komt te overlijden, heeft u zo een schuld jegens uw kind opgebouwd van € 100.000. Wanneer deze schuld juridisch en fiscaal erkend is, vermindert dit bedrag uw nalatenschap. Naast een erfenis uit die nalatenschap, potentieel belast met erfbelasting, ontvangt uw kind een bedrag van € 100.000 als aflossing van de gedurende 20 jaren opgebouwde schuld door de 'papieren' schenkingen.

Maar pas op voor 'papiervisjes'. Voorkom dat deze uw papieren schenkingenĀ oppeuzelen!

Het is namelijk zo dat deze vorm van schenken aan strikte juridische en fiscale spelregels moet voldoen, wil zij het beoogde effect sorteren. Anders trekt de fiscus hier rigoureus een streep door. Uw nalatenschap wordt dan € 100.000 hoger waardoor geen erfbelasting wordt bespaard.

Hebt u in het verleden 'papieren' schenkingen gedaan en twijfelt u of u aan alle voorwaarden voldoet of overweegt u dergelijke schenkingen en heeft u vragen, neem dan gerust contact met onze estate planners Monique D’Elfant en Joop Kuijpers.


Wilt u meer weten over schenkingen?

Monique D'Elfant

Monique D'Elfant vertelt u graag meer.