De kracht van het familiebedrijf

In het Financieele Dagblad (FD) van 31 december 2019 stond een artikel over het familiebedrijf Koninklijke Van der Most en de samenwerking tussen de twee familieleden Rob en Marriël van der Most. ‘Wat er ook gebeurt, wij móéten er samen uit zien te komen’, stelden de beide directeuren. 

Ondanks hun heel verschillende karakters voelden de aandeelhouders/directeuren/familieleden dat zij de gezamenlijke verantwoordelijkheid hadden om uiteindelijk alle conflicten samen op te lossen door elkaar te overtuigen van de verschillende standpunten. Dat kan soms heel lang duren. Binnen veel familiebedrijven is dat een item.

Als je het negatief formuleert zou je kunnen zeggen dat men tot elkaar veroordeeld is maar juist het samen moeten zoeken naar consensus met in het achterhoofd dat je niet zomaar ontslag kunt nemen maakt het een kracht binnen veel familiebedrijven dat men gewend is werkelijk te luisteren naar de standpunten van de ander en te komen tot een compromis. Een externe raad van advies, al dan niet bestaande uit één of meer familieleden kan het tot stand komen van gedragen beslissingen vereenvoudigen.

In het geval van Van der Most is men op zoek naar een nieuwe bedrijfsstrategie en moest men ‘zelf een kritische blik van buiten organiseren omdat er geen externe aandeelhouders waren’. Dat getuigt van een heldere visie op de behoefte binnen de directie en haar aandeelhouders om overlegstructuren te kiezen die de onderneming verder brengen. Dat is bij ieder familiebedrijf weer anders. De kracht om samen via overleg tot besluitvorming te komen bepaalt vaak de cultuur binnen het hele familiebedrijf. De familie-adviseur kan een belangrijke rol spelen bij het inrichten van die overlegstructuren.

Heeft u een vraag over uw familiebedrijf?

Joop Kuijpers

Joop Kuijpers helpt u graag verder!

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag persoonlijk verder! Nu bellen