CSRD: Schaalomvang ruim twee keer groter dan verwacht

Het aantal in Nederland genoteerde bedrijven dat aan de Corporate Sustainability Reporting Directive zal moeten voldoen, valt een stuk hoger uit dan voorheen werd gedacht. Dat meldt Charco & Dique, specialist in financiële wet- en regelgeving. Waar voorheen een schatting werd gedaan van ongeveer 3.500 ondernemingen, is dit nu gestegen naar 7.238.

De CSRD
Deze nieuwe duurzaamheidsrapportageplicht verplicht grote ondernemingen vanaf 2024 ook niet-financiële gegevens openbaar te maken. Naast de financiële gegevens in het jaarverslag zullen ook de onderdelen Environment, Social en Governance (afgekort tot ESG) meegenomen moeten worden in de rapportage. Deze gegevens zullen eveneens gekoppeld moeten worden aan doelstellingen en meegenomen worden in de bedrijfsvoering. De accountant zal deze rapportage, net zoals in de reguliere accountancy, van een accountantsverklaring moeten voorzien. Dit betekent dat de CSRD een serieus stukje werk zal zijn voor een groot aantal ondernemingen.

De scope
Op het moment van bekendmaking werd uitgegaan van een aantal van 500 grote ondernemingen die op deze manier moet gaan rapporteren. Nader onderzoek en nieuwe informatie heeft echter uitgewezen dat dit aantal rond de 3.500 zou liggen. Charco & Dique hebben voor de nieuwe berekening de benodigde gegevens bij de Kamer van Koophandel opgevraagd, wat uitkwam op ruim 12.000 ondernemingen. Vervolgens is hier een correctiefactor op toegepast om een zuivere schatting te maken van het aantal grote bedrijven dat binnen de scope valt. Dit komt neer op 7.238 Nederlandse ondernemingen.

Ketenwerking
Ook ondernemingen die niet direct onder de scope van de CSRD vallen kunnen de effecten van de rapportage ondervinden. Indien zij een groot bedrijf in hun keten of netwerk hebben die wél over ESG moet gaan rapporteren, is de kans groot dat ook zij aan moeten tonen hoe zij zich met duurzaamheid bezig houden. Zo zullen leveranciers van een CSRD-onderneming op geldige wijze moeten aantonen dat hetgeen zij leveren op duurzame wijze is geproduceerd of aangeleverd. Deze ketenwerking zorgt ervoor dat het aantal ondernemingen dat op korte termijn iets aan duurzaamheidsrapportages moet gaan doen nog vele malen hoger ligt. Overigens zullen ook deze ondernemingen bij wet verplicht worden om de CSRD toe te passen, al zij het naar verwachting vanaf 2025/2026.

Heb je vragen over CSRD?

Robin de Beus

Robin de Beus helpt je graag verder.

Heb je een vraag?

Wij helpen je graag persoonlijk verder! Nu bellen