Controleer berekening LIV en LKV

Werkgevers die voor hun werknemers over het jaar 2018 in aanmerking komen voor het lage inkomensvoordeel (LIV) en/of het loonkostenvoordeel (LKV), krijgen hiervan binnenkort een berekening in de bus. Controleer deze goed, zodat u het juiste bedrag aan tegemoetkoming ontvangt.

LIV
Het LIV is een tegemoetkoming voor de loonkosten van werknemers die tussen 100% en 125% van het minimumloon verdienen. De tegemoetkoming bedraagt maximaal € 2.000 per werknemer per jaar en is afhankelijk van het aantal verloonde uren. Dit dient per jaar minstens 1.248 te bedragen, anders komt u niet voor de tegemoetkoming in aanmerking.

Voor medewerkers die op 31 december 2017 18 tot 21 jaar waren komt u mogelijk in aanmerking voor de jeugd-LIV. Om voor de jeugd-LIV in aanmerking te komen hoeven deze medewerkers niet minimaal 1248 uur per jaar te werken. Er is voor hen geen urennorm van toepassing. De andere voorwaarden zijn wel van toepassing.

LKV
Het LKV is een tegemoetkoming voor werkgevers die een of meer oudere werknemers en/of werknemers met een arbeidsbeperking vanuit een uitkeringssituatie in dienst nemen of houden. Het LKV bedraagt maximaal € 6.000 per werknemer per jaar.

Het UWV haalt de benodigde gegevens uit uw ingediende loonaangiften over 2018 en uit de polisadministratie. Het is daarom van belang na te gaan of alle werknemers die aan de voorwaarden voldoen, op de berekening staan vermeld. Ook is van belang of hun gegevens kloppen, zoals het aantal verloonde uren.

Let op! Eventuele fouten kunt u nog tot 1 mei aanpassen via het indienen van een correctie.

Bezwaar
Correcties na deze datum worden niet meer verwerkt. U kunt dan alleen nog in bezwaar tegen de definitieve toekenning van het LIV en LKV, die u in augustus toegestuurd krijgt.

Hebt u vragen over het LIV en/of LKV, neem dan contact met ons op.

Heeft u een vraag hierover?

Wesselman helpt u graag verder!

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag persoonlijk verder! Nu bellen