Compenseren van feestdagen voor parttimers

Tweede Kerstdag valt dit jaar op een maandag. Heeft de werknemer die zijn/haar vaste vrije dag op de maandag heeft recht op “extra” vrije tijd?

“Ja” heeft het College voor de Rechten van de Mens (College) geoordeeld. Gezien dat de meeste (erkende) feestdagen op een maandag vallen, heeft de werknemer een ‘tekort’ aan feestdagen en maakt de werkgever verboden onderscheid op grond van de arbeidsduur.

Wat was er aan de hand?
Werknemer had haar werkgever gevraagd om een compensatie voor de feestdagen. Werkgever weigerde de feestdagen te compenseren. De werknemer ging vervolgens naar de commissie en stelde zich op het standpunt dat er sprake was van verboden onderscheid door niet naar rato de werkuren te compenseren die hij miste omdat hij niet werkte op maandag. Werkgever voert hiertegen aan dat werknemer bij aanvang van de aanstelling zelf zijn werkdagen mocht bepalen. Hij had dan ook rekening kunnen houden met de feestdagen.

Uitspraak College voor de Rechten van de Mens
Het College is van mening dat werkgevers ervoor moeten zorgen dat de vrije tijd van iedere werknemer in verhouding staat tot hun arbeidsduur. Dit geldt voor vakantie maar ook voor feestdagen. Werkgevers dienen hierbij ook rekening te houden met het nadeel van parttimers wanneer hun parttime dag op een feestdag valt. Dat werkgever dit niet gedaan had, was voor het College voldoende aanleiding om te concluderen dat werkgever verboden onderscheid had gemaakt op grond van de arbeidsduur.

De uitspraak is niet bindend. Het gaat om een dringend advies. De werkgever kan de uitspaak echter niet zomaar naast zich neerleggen. Als hij er niets mee doet, staat het de werknemer vrij om de uitspraak van het college bij de rechter af te dwingen.

Deze uitspraak illustreert dat de discussie over recht op feestdagen voor parttime werknemers gaande is. Het is goed om hier ook in uw organisatie met de aankomende feestdagen rekening mee te houden. Uiteraard staan onze juristen klaar bij eventuele vragen over deze of andere onderwerpen.

Heb je hier vragen over?

Mariëlle Scheepens - van den Boom

Mariëlle Scheepens - van den Boom helpt je graag verder.

Heb je een vraag?

We helpen je graag persoonlijk verder!