Bij overlap verplichtstelling moeten pensioenfondsen zelf oplossing zoeken

Soms komt het voor dat de activiteiten van de onderneming van een werkgever onder de werkingssfeer van meerdere bedrijfstakpensioenfondsen (Bpf) vallen. Het is dan onduidelijk bij welk Bpf de werkgever verplicht is zich aan te sluiten. Een dergelijk conflict deed zich voor in een procedure welke recentelijk voor het Gerechtshof Den Haag diende.

In dit conflict was het Bpf voor de Vlees- en Vleeswarenindustrie en de Gemaksvoedingindustrie (VLEP) van mening dat maaltijdbereider Food Connect het pensioen van werknemers bij hen moest onderbrengen. Het VLEP eiste bijna € 1,6 miljoen op bij Food Connect voor de periode 2010-2015. In die tijd had de bereider van kant-en-klaarmaaltijden volgens een tafeltje-dekje-concept eerst een regeling bij een pensioenverzekeraar en vanaf juli 2014 bij het pensioenfonds Horeca & Catering. Het bedrijf is zelf echter van mening dat het met haar activiteiten onder de werkingssfeer van het Bpf Horeca & Catering (PHC). 

Het Gerechtshof stelt de cateraar in het gelijk. Daarbij geeft het Gerechtshof aan dat cao-partijen er van de wetgever voor moeten zorg dragen dat werkingssferen van verplichtstellingen duidelijk zijn afgebakend. Ze moeten bovendien overlap voorkomen. Mocht er desondanks een discussie ontstaan waarin meerdere bpf vinden dat een bedrijf onder hun werkingssfeer valt, dan “mag van deze pensioenfondsen redelijkerwijs worden verwacht dat zij dit geschil gezamenlijk op korte termijn en in goed overleg oplossen, zo nodig door een verduidelijking van de verplichtstellingen”, aldus het Gerechtshof Den Haag.

Geen hoge premienota’s
Als de uitkomst van dat overleg blijkt dat een onderneming is aangesloten bij het verkeerde bpf, dan moeten beide fondsen samen een soepele overgang mogelijk maken. Het bedrijf zelf en zijn werknemers kunnen geen verwijten worden gemaakt van onduidelijkheden in de werkingssfeer van verplichtstellingen. Daarom stelt het Gerechtshof dat pensioendeelnemers zo min mogelijk hinder moeten ondervinden van een overgang.

Ons commentaar:
Helaas komt dit in de praktijk vaker voor. Werkgevers worden plots geconfronteerd met enorm hoge premienota's waardoor het voortbestaan van de onderneming zelfs onder druk kan komen te staan. Wesselman | Pensioenadviseurs heeft dit meermaals voor werkgevers opgelost. Deze uitspraak is dan ook van grote waarde ingeval van een Bpf-conflict. Mocht u ook een Bpf-conflict hebben, neemt u dan s.v.p. direct contact met ons op.


Heeft u een Bpf-conflict?

Stefan Joosten

Stefan Joosten helpt u direct!

Altijd op de hoogte?

Onze kennis delen we graag met u! Meld u hier aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.