UBO-register: beschuit met muisjes, feest?

Na een langdurige bevalling is het een feit. Op 27 september 2020 is een register geboren. Geen geboorteregister maar een UBO-Register!​

De Kamer van Koophandel is belast met de uitvoering van het UBO-Register en zal naar verwachting op korte termijn bijna alle bestaande Nederlandse entiteiten (BV, Stichtingen, Vof, etc.) gaan uitnodigen voor de registratie van hun UBO’s. Dat is iedere persoon die een direct of indirect economisch belang van meer dan 25% heeft. Deze uiteindelijk gerechtigden worden aangeduid als UBO (afkorting van het Engelse “Ultimate Beneficial Owner”). Ontbreken “echte UBO’s” dan worden de statutaire bestuurders aangemerkt als “pseudo-UBO” en moeten die worden geregistreerd.

In het UBO-register worden persoonsgegevens opgenomen over de personen die als UBO of pseudo-UBO kwalificeren. Een deel van deze informatie is alleen voor de Nederlandse autoriteiten toegankelijk. Echter een ander deel van de UBO-informatie in het register is openbaar en wél voor iedereen ter inzage beschikbaar. Dit betreft de naam, geboortemaand en -jaar, woonstaat, nationaliteit en de aard en omvang van het economisch belang in de entiteit.

Uitzonderingen / privacy bescherming
Voor minderjarige of andere handelingsonbekwame UBO’s worden op verzoek de algemene gegevens afgeschermd voor openbare inzage.
Ook de UBO die te maken heeft met concrete dreigingsrisico’s (chantage, ontvoering e.d.) en van overheidswege politiebeveiliging heeft, kan verzoeken om gegevensafscherming.
Het is echter niet ondenkbaar dat een uiteindelijk belanghebbende door het UBO-register juist een groter dreigingsrisico loopt of in zijn privacy wordt geschaad. Daarom is alsnog in de wet opgenomen dat personen die toegang tot het UBO-register willen hebben, zichzelf van te voren moeten identificeren en dat hun persoonsgegevens worden geregistreerd. De autoriteiten kunnen vervolgens op verzoek de geregistreerde persoonsgegevens inzien van alle personen die het UBO-register hebben ingezien. Hopelijk zullen deze maatregelen een afdoende barrière vormen tegen oneigenlijke inzage door nieuwsgierige, of nog erger kwaadwillende, burgers.
En tenslotte, een UBO kan ook zelf op verzoek inzicht krijgen in het aantal keren dat informatie over hem/ haar is verstrekt aan anderen dan bevoegde autoriteiten.

Hebt u vragen naar aanleiding van dit bericht of heeft u hulp nodig bij het voldoen aan de registratieplicht, neem dan gerust contact met ons op!

Heeft u vragen over het UBO-Register?

Monique D'Elfant

Monique D'Elfant helpt u graag verder!

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag persoonlijk verder! Nu bellen