Belangrijke informatie van de salarisadministratie

Het einde van 2018 is in zicht. Voor een correcte salarisverwerking in december 2018 en januari 2019 is het van belang uw gegevens tijdig aan te leveren via salarisadministratie@wesselman-info.nl.

Salarisverwerking december 2018
Tip! Lever uw loonmutaties over het aangiftejaar 2018 aan vóór dinsdag 8 januari 2019 zodat de jaarafsluiting loonverwerking 2018 tijdig kan worden afgerond.

Denk hierbij aan:

 • Aanlevering uren oproepkrachten
 • Optimaal benutten WKR-ruimte
 • Heeft u wijzigingen in uw wagenpark al aan ons doorgegeven?

Opstart salarisadministratie 2019
Voor de opstart van 2019 ontvangen we graag:

 • Kopie van de aangiftebrief 2019 en beschikking werkhervattingskas 2019
 • Indien van toepassing de premies en grondslagen voor andere verzekeringen die invloed hebben op de salarisverwerking (WGA ER verzekeringen, Pensioenverzekeringen, WIA-verzekeringen)
 • Salariswijzigingen per 1 januari 2019

Wijzigingen per 1 januari 2019
Graag attenderen we u ook op diverse wijzigingen in wet en regelgeving per 1 januari 2019:

 • Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG
 • Wijziging bijtelling auto van de zaak 
 • Wijziging loonbelastingtabellen op basis van woon-/verblijfsstatus
  Om vanaf 1 januari 2019 de juiste loonbelastingtabel toe te kunnen passen voor uw medewerkers, is het van belang van welk land een medewerker inwoner is. Hoeft u alleen rekening te houden met het belastingdeel van de arbeidskorting en/of ook met het belastingdeel van de heffingskortingen. Voor meer informatie verwijzen we u naar de nieuwsbrief 2019 van de Belastingdienst.
 • E-herkenning inloggen werkgeversportaal UWV
  Vanaf 1 november 2019 is inloggen bij het werkgeversportaal van het UWV alleen nog mogelijk met eHerkenning. Klik hier voor meer informatie. Wilt u (ook) in de toekomst uw ziek- en hersteld meldingen, WAZO aanvragen etc. bij het UWV door uw loonadministrateur laten verrichten, kan dat alleen nog maar via een ketenmachtiging. Technische voorwaarde daarbij is dat beide partijen gebruik maken van dezelfde leverancier. Omdat Wesselman een abonnement heeft bij Creaim Reconi, adviseren wij u ook van deze leverancier gebruik te maken.

Ziekmeldingen medewerkers
Vergeet u niet ziekmelding(en) van uw medewerker(s) ook bij ons te melden. In de praktijk wordt dit nogal eens vergeten. Dit kan betekenen dat er een onjuiste verloning wordt toegepast, onterecht onkostenvergoedingen worden uitbetaald of geen wachtdagen worden toegepast, afhankelijk van de afspraken in de arbeidsovereenkomst of cao.

Heeft u een vraag over de salarisadministratie?

Bart van Gool

Bart van Gool helpt u graag verder!

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag persoonlijk verder! Nu bellen