Salarisadministratie: eindejaarverwerking 2019 / opstart 2020

Het einde van 2019 is in zicht. Om de salarisverwerking van december 2019 en januari 2020 in goede banen te leiden vragen we u om met het volgende rekening te houden:

Lever uw loonmutaties over het aangiftejaar 2019 aan vóór dinsdag 7 januari 2020 zodat de jaarafsluiting loonverwerking 2019 tijdig kan worden afgerond.

Denk hierbij aan:

 • Aanlevering uren oproepkrachten;
 • Optimaal benutten WKR-ruimte;
 • Heeft u wijzigingen in uw wagenpark al aan ons doorgegeven?
 • Etcetera.

Voor de opstart van 2020 ontvangen we graag zo snel mogelijk en uiterlijk 7 januari 2020:

 • Kopie van de aangiftebrief 2020 en beschikking werkhervattingskas 2020;
 • Indien van toepassing de premies en grondslagen voor andere verzekeringen die invloed hebben op de salarisverwerking (WGA ER verzekeringen, Pensioenverzekeringen, WIA-verzekeringen);
 • Salariswijzigingen per 1 januari 2020;
 • In het kader van de WAB: Bevestiging arbeidsovereenkomsten van alle werknemers (verplicht vanaf 1 januari 2020, zie onder punt 2).

Let op: indien bovenstaande gegevens niet tijdig worden ontvangen, kunnen wij een correcte en tijdige loonverwerking in januari niet garanderen.

Verder willen we u nog graag attenderen op diverse wijzigingen in voor u relevante wet- en regelgeving per 1 januari 2020, waaronder de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB).

1. Wijziging Wettelijk Minimumloon
De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen 1 januari 2020.

Het wettelijk brutominimumloon (WML) voor werknemers van 21 jaar en ouder bij een volledig dienstverband wordt per 1 januari 2020:

 • € 1.653,60 per maand;
 • € 381,60 per week;
 • € 76,32 per dag.​​

2. Premiedifferentiatie hoge en lage WW-premie
Met de komst van de WAB wordt er een hoge (7,94%) en een lage (2,94%) WW-premie geïntroduceerd. De lage premie geldt voor medewerkers met een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, behalve voor oproepovereenkomsten. De hoge premie geldt voor medewerkers met een overeenkomst voor bepaalde tijd en oproepkrachten. Voor BBL leerlingen en werknemers onder de 21 jaar die maximaal 48 uur(per vier weken) of 52 uur (per maand) verloond zijn, geldt altijd de lage premie.

Op de loonstrook van uw werknemers dient vermeld te worden van welke overeenkomst er sprake is. Via Loket wordt dit ingeregeld. Vooralsnog staat bij alle klanten en medewerkers dat de schriftelijke arbeidsovereenkomsten niet aanwezig zijn (hoge WW-premie) om te voorkomen dat er ten onrechte een lage premie wordt betaald. U ontvangt uiterlijk dinsdag 10 december a.s. een persoonlijke instructie per email om deze informatie in Loket te (laten) wijzigen.

3. Ketenregeling
Vanaf 1 januari 2020 kunt u voortaan drie contracten voor bepaalde tijd in een periode van drie jaar aanbieden voordat er een contract voor onbepaalde tijd ontstaat. In de huidige situatie is deze periode maximaal twee jaar. Meer informatie vindt u hier.

4. Oproep en min-max contracten
Heeft u op 1 januari 2020 oproepkrachten langer dan 12 maanden in dienst? Met de komst van de WAB bent u verplicht om deze oproepkrachten (schriftelijk) een aanbod te doen voor een vast aantal uren. De omvang is dan het aantal uren dat de oproepkracht in de afgelopen 12 maanden gemiddeld heeft gewerkt. Wanneer een oproepkracht graag als oproepkracht wil blijven werken, leg dit dan schriftelijk vast. Meer informatie vindt u hier.

Klanten waarvan bij ons bekend is dat zij gebruik maken van oproepkrachten worden hierover volgende week geïnformeerd.

5. Transitievergoeding
Heeft een medewerker momenteel bij ontslag recht op een transitievergoeding vanaf het moment dat hij of zij 2 jaar in dienst is geweest, vanaf 1 januari 2020 bestaat dit recht al vanaf de 1e dag van het dienstverband, dus ook wanneer iemand in de proeftijd wordt ontslagen. Meer informatie vindt u hier.

6. Compensatieregeling transitievergoeding
Werkgevers die werknemers vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid (na 2 jaar) ontslaan, moeten een transitievergoeding betalen, maar kunnen dat bedrag (vanaf 1 april 2020) claimen bij het UWV.

Deze compensatie geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 juli 2015. De Hoge Raad heeft zich inmiddels uitgesproken over zogenaamde “slapende dienstverbanden”. Nu er een compensatieregeling is voor de transitievergoeding is er geen reden meer voor werkgevers om de transitievergoeding niet uit te betalen. Lees gerust ons uitgebreide artikel hierover via deze link.

7. Temporisering AOW-leeftijd
De AOW-leeftijd blijft in 2020 en 2021 66 jaar en 4 maanden. In 2022 stijgt de AOW-leeftijd met 3 maanden per jaar en komt daarmee in 2024 uit op 67 jaar. Daarna wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting.

8. Wijziging LIV en jeugd LIV
Vanaf 1 januari 2020 wordt het lage-inkomensvoordeel (LIV) maximaal € 1.000. Voor het LIV geldt dan nog maar een bedrag van het voordeel per verloond uur en een maximaal bedrag per kalenderjaar. De bedragen die gelden voor het jeugd-LIV worden gehalveerd. Meer informatie vindt u via deze link.

9. Fiets van de zaak
Vanaf 1 januari 2020 wordt de waarde van het privévoordeel van de fiets van de zaak vastgesteld met behulp van een forfait. Er komt een vast bijtellingspercentage van 7% per jaar van de consumentenadviesprijs – oftewel de oorspronkelijke nieuwwaarde – van de fiets.

10. Ziekmeldingen
Vergeet u niet ziekmelding(en) van uw medewerker(s) zo snel mogelijk te melden aan salarisadministratie@wesselman-info.nl. Zo wordt voorkomen dat er een onjuiste verloning wordt toegepast, onterecht onkostenvergoedingen worden uitbetaald of geen wachtdagen worden toegepast, afhankelijk van de afspraken in de arbeidsovereenkomst of cao.

11. Wijzigingen Werknemerloket
Later deze maand komt er een nieuw product beschikbaar in het Werknemerloket (de inlog voor uw medewerkers). Medewerkers kunnen hier terecht voor exclusieve en interessante kortingen op producten van bekende merken als Asics, Happy Socks en Samsung. Deze aanvulling op het werknemerloket komt later deze maand beschikbaar voor uw medewerkers. Voor elke medewerker die gebruik maakt van het Werknemerloket zullen deze gegevens automatisch zichtbaar zijn.

Mocht u nog vragen hebben over een van bovenstaande onderwerpen of over uw salarisadministratie, neemt u dan gerust contact op met een van onze collega’s op de loonafdeling via salarisadministratie@wesselman-info.nl. Uw vraag wordt dan zo snel mogelijk beantwoord.

Heeft u een vraag over de salarisadministratie?

Gert-Jan van Dooren

Gert-Jan van Dooren helpt u graag verder!

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag persoonlijk verder! Nu bellen