Afschaffing doelmatigheidsmarge gebruikelijkloonregeling per 1 januari 2023

Als een directeur grootaandeelhouder (DGA) afziet van loon, of genoegen neemt met een ongebruikelijk laag loon, dan wordt op grond van de wet deze persoon geacht toch een ‘gebruikelijk loon’ te hebben genoten.

Deze wettelijke bepaling staat in de praktijk bekend als de zogenoemde gebruikelijkloonregeling. Als het feitelijk genoten loon lager is dan een gebruikelijk loon, wordt het verschil als fictief loon in aanmerking genomen en is hierover alsnog belasting verschuldigd.

Op basis daarvan is het in aanmerking te nemen loon van een DGA voor het jaar 2022 in beginsel het hoogste van de volgende bedragen:

  1. 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking (‘doelmatigheidsmarge’);
  2. het hoogste loon van de overige werknemers van het lichaam of met het lichaam verbonden lichamen;
  3. € 48.000.

Wijziging
Het doelmatigheidsmarge houdt in dat het loon van een DGA 25% lager mag worden gesteld dan het loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Het kabinet stelt voor om dit zogeheten doelmatigheidsmarge met ingang van 1 januari 2023 af te schaffen. DGA’s die hun gebruikelijk loon momenteel stellen op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking moeten hun loon met ingang van 2023 in beginsel dus stellen op 100% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. 

Beoordeling
In alle gevallen waarin een gebruikelijk loon in aanmerking moet worden genomen, adviseren wij om aandacht te hebben voor het gebruikelijk loon dat in aanmerking is genomen en te beoordelen of het bedrag nog in lijn is de wet (artikel 12a Wet Loonbelasting) dan wel herzien moet worden. Dit geldt ook als er een vaststellingsovereenkomst is gesloten met de Belastingdienst over de hoogte van het gebruikelijk loon.

Als een vaststellingsovereenkomst na 1 januari 2023 nog een resterende looptijd heeft en los van de afschaffing van de doelmatigheidsmarge verder geen relevante wijzigingen zijn, blijft de vaststellingsovereenkomst van kracht zonder nadere afstemming met de inspecteur. Let wel: als het loon in de vaststellingsovereenkomst op 75 % van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is vastgesteld, dient vanaf 1 januari 2023 uit te worden gegaan van 100% van dit bedrag.

Mocht je meer informatie over dit onderwerp willen ontvangen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Heb je hier vragen over?

Nadine Reer

Nadine Reer helpt je graag verder.

Heb je een vraag?

We helpen je graag persoonlijk verder!