Afhandeling bezwaren pseudo-eindheffing hoog loon (crisisheffing) na uitspraak EHRM

Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) heeft geoordeeld dat de bezwaren tegen de pseudo-eindheffing hoog loon (crisisheffing) ongegrond zijn. Eerder kwam de Hoge Raad tot hetzelfde oordeel. Bezwaren tegen de crisisheffing die met een vaststellingsovereenkomst zijn aangehouden, gaan wij nu afhandelen.

Het EHRM heeft op 7 december 2017 in 3 zaken, waarvan 2 proefprocedures, uitspraak gedaan. Het Hof heeft de bezwaren tegen de crisisheffing afgewezen. Het Hof vond de crisisheffing niet in strijd met het antidiscriminatiebeginsel (artikel 14 EVRM) en niet in strijd met het beginsel van het ongestoorde recht op eigendom (artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM).

De Hoge Raad had de bezwaren tegen de crisisheffing al in een eerdere proefprocedure, op 29 januari 2016, ongegrond verklaard. Hiermee zijn de bezwaren tegen de crisisheffing in proefprocedures door de hoogste rechters beoordeeld en afgewezen.


Wilt u meer weten?

Wesselman Vertelt u graag meer onder het genot van een kopje koffie

Heeft u vragen over dit onderwerp?

Neem dan contact met ons op Nu bellen