Aanvraag of beëindiging eigenrisicodragerschap vóór 2 oktober 2022

Werkgevers die per 1 januari 2023 eigenrisicodrager voor de Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en/of de Ziektewet (ZW) willen worden of dat willen beëindigen, moeten ervoor zorgen dat de formulieren hiervoor uiterlijk op 1 oktober 2022 door de Belastingdienst zijn ontvangen. Dat is 13 weken vóór 1 januari 2023.

Voor een snelle verwerking van de aanvraag eigenrisicodrager WGA is het belangrijk dat je voor je klant zowel het aanvraagformulier als de garantieverklaring tegelijkertijd indient. Voor de aanvraag eigenrisicodrager ZW stuur je de schriftelijke afspraken over de verzuimbegeleiding mee, of in plaats daarvan het Model Arboverklaring eigenrisicodragerschap ZW .

Voor startende ondernemers geldt dat het eigenrisicodragerschap kan ingaan zodra zij werkgever worden door de indiensttreding van de eerste, voor de werknemersverzekering verzekerde werknemer.

De te gebruiken formulieren kun je vinden op de website van de Belastingdienst:

Heb je hier vragen over?

Mariëlle Scheepens - van den Boom

Mariëlle Scheepens - van den Boom helpt je graag verder.

Heb je een vraag?

We helpen je graag persoonlijk verder!