Aansprakelijkheid van de stichtingbestuurder

Bent u stichtingbestuurder en organiseert u evenementen? Voorkom dan een situatie zoals recentelijk aan het Gerechtshof Amsterdam werd voorgelegd. Een bestuurder van een stichting wordt persoonlijk verantwoordelijk gehouden voor het niet-nakomen van een huurovereenkomst voor een evenement. Wat was er aan de hand?

De stichting aanvaardt een offerte voor materiaalhuur voor een festival dat door de stichting wordt georganiseerd. Er komt dus een huurovereenkomst tot stand tussen de stichting en het verhuurbedrijf. Het verhuurbedrijf stuurt facturen die vervolgens door de stichting niet betaald worden omdat het festival veel minder bezoekers heeft getrokken dan verwacht werd. De inkomsten uit het festival vielen daardoor fors tegen, waardoor de stichting niet alle schuldeisers kan betalen. Relevant is dat de stichting alleen is opgericht om eenmalig een festival te organiseren zodat ze geen andere inkomsten zou ontvangen dan uit dit eenmalige festival. 

De Rechtbank is van oordeel dat de bestuurder tot een bepaald moment vrij is om te bepalen welke schuldeiser wordt betaald, ook als dat betekent dat het verhuurbedrijf niets ontvangt.

Het Gerechtshof denkt hier echter anders over: de bestuurder behoorde bij de acceptatie van de offerte voor materiaalhuur redelijkerwijze te begrijpen dat de stichting niet aan haar verplichtingen zou kunnen voldoen en zij geen verhaal zou bieden. Het Gerechtshof is niet gevoelig voor het argument dat het festival zonder de opdracht zou zijn afgeblazen en dat de totale schade dan veel groter zou zijn geweest. Het Gerechtshof acht de bestuurder dan ook persoonlijk aansprakelijk tegenover het verhuurbedrijf.

Bent u bestuurder van een stichting en heeft u vragen over (de beperking van) aansprakelijkheid in financieel uitdagende tijden, neem dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze juristen.


Wilt u meer weten over de aansprakelijkheid?

Wesselman vertelt u er graag meer over.

Altijd op de hoogte?

Onze kennis delen we graag met u! Meld u hier aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.