Aanpassing overgangsrecht levensloopregeling

De overheid heeft de levensloopregeling al op 1 januari 2012 afgeschaft. Via de levensloopregeling konden werknemers een deel van hun brutosalaris sparen voor onbetaald verlof, een verbetering van hun pensioen, of om eerder te stoppen met werken. Er is destijds een overgangsrecht voor levensloopregelingen ingevoerd. Dit eindigt per 1 januari 2022. In het wetsvoorstel 'Overige fiscale maatregelen 2021' is een praktische aanpassing op dit overgangsrecht geïntroduceerd.​

Het overgangsrecht voor levensloopregelingen eindigt per 1 januari 2022.
Als eind 2021 nog een levensloopaanspraak bestaat, wordt de waarde van die aanspraak ineens belast. Dit geldt voor de deelnemers die de waarde van de levensloopaanspraak niet voor 1 januari 2022 hebben laten uitkeren of aangewend, en waarbij ook anderszins nog geen heffing heeft plaatsgevonden.

Wat is nu eigenlijk de aanpassing?
In het wetsvoorstel 'Overige fiscale maatregelen 2021' is een aanpassing op het genoemde overgangsrecht opgenomen. Dit is vooral een praktische aanpassing. Voor een goede afwikkeling van het overgangsrecht van de levensloopregeling wordt de instelling (bank, verzekeraar, enz.) nu inhoudingsplichtig voor de loonheffing. Dit voor het fictieve genietingsmoment over de waarde van de levensloopaanspraak. De instelling kan de loonheffing direct verhalen op de (ex) werknemer. Vanwege de heffing in box 3 wordt het fictieve genietingsmoment vervroegd naar 1 november 2021.

De levensloopverlofkorting (opgebouwd tot 01.01.2012) en de overige heffingskortingen kan de (ex) werknemer claimen bij de aangifte inkomstenbelasting.

Tip!
In veel gevallen kan het fiscaal interessant zijn om het aanwezige levenslooptegoed nog verspreid over de jaren 2020 en 2021 op te nemen. Soms is het ook mogelijk om directe belastingbetaling te voorkomen door het levenslooptegoed aan te wenden voor een verbetering van uw pensioen.

Wilt u weten wat uw mogelijkheden zijn? Neemt u dan s.v.p. contact met ons op.

Heeft u een vraag hierover?

Stefan Joosten

Stefan Joosten helpt u graag verder!

Heeft u een vraag?

Wij helpen u graag persoonlijk verder! Nu bellen