29% van de werkgevers heeft geen pensioenregeling!

Van alle bedrijven is 29% een witte werkgever: een ondernemer die voor geen enkele werknemer een pensioenregeling heeft. In totaal gaat het om 80.000 bedrijven, vrijwel allemaal met minder dan tien medewerkers. Zo’n 856.000 mensen in loondienst bouwen geen pensioen op bij hun werkgever. Kosten en administratieve rompslomp zijn belangrijke redenen voor bedrijven om af te zien van pensioenopbouw voor werknemers.

Dat blijkt uit een Kamerbrief van minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken. Daarin staat dat 13% van de werknemers (in totaal 856.000) eind 2016 tot de witte vlek behoorde van loondienstmedewerkers die geen pensioen opbouwen. In eerdere tellingen werd uitgegaan van 4%, maar nu is volgens het CBS een nauwkeurigere methode gebruikt.

Minder dan tien werknemers
Van alle bedrijven heeft 29% geen pensioenregeling. Het gaat in 98% van de gevallen om ondernemingen die minder dan tien mensen op de loonlijst hebben staan. In de sector industrieel ontwerp en vormgeving, fotografie, vertaling en overige consultancy is het percentage werknemers zonder pensioenopbouw het hoogst. Bijna de helft valt niet onder een regeling. Trouw schrijft vandaag over de achterliggende redenen: bedrijven hebben geen pensioenregeling vanwege de kosten, de administratieve rompslomp en een gebrek aan vertrouwen.

Uitzendkrachten
Volgens het CBS bouwen 136.000 uitzendkrachten, een derde van het totaal, geen pensioen op. Die groep werd eerder niet meegeteld. Het eerste halfjaar hoeven uitzendbureaus geen pensioenregeling te hebben, daarna wel. Ook dan valt een kwart van de uitzendkrachten nog niet onder een regeling. Overigens bouwt 60% van de uitzendkrachten in het eerste halfjaar al wel pensioen op.

De meeste mensen zonder pensioenregeling werken bij een bedrijf dat wel is aangesloten bij een pensioenfonds. Soms gaat het om werknemers die uit een overname van een ander bedrijf komen. Ook geven sommige werknemers met hogere inkomens aan geen pensioen op te willen bouwen. De meeste mensen hebben wel iets geregeld voor hun pensioen: of ze sparen zelf of ze hebben bij een andere werkgever pensioen opgebouwd.

Ons commentaar:
Ook wij constateren in onze praktijk dat kleine werkgevers veelal geen pensioenregeling wensen aan te bieden vanwege de kosten en rompslomp. Deze aanname is in veel gevallen echter niet helemaal terecht. Voor elk budget is er immers een passende pensioenregeling vast te stellen. Daarnaast biedt een pensioenregeling ook een belangrijke verzorging voor de partners en de kinderen van de werknemers, en is er meestal een premievrije voortzetting van de pensioenopbouw bij arbeidsongeschiktheid meeverzekerd. Gelukkig zien wij ook steeds meer kleine werkgevers uit hoofde van hun zorgplicht een pensioenregeling voor hun personeel treffen. Pensioen wordt immers als een belangrijke arbeidsvoorwaarde gezien in deze krappe arbeidsmarkt. De rompslomp nemen wij daarbij bovendien graag van de werkgever over! 

Duidelijk is dat de minister flink geschrokken is van deze cijfers en dat dit beslist een rol van betekenis gaat spelen in de onderhandelingen omtrent een Pensioenakkoord. Uiteindelijk zou er, als het aan de vakbonden ligt, zelfs voor alle werkgevers in Nederland een wettelijke verplichting tot het instellen van een pensioenregeling kunnen ontstaan. We zullen de ontwikkelingen afwachten en u daarover informeren.


Wilt u meer weten over pensioenregelingen?

Stefan Joosten

Stefan Joosten vertelt u er graag meer over.

Altijd op de hoogte?

Onze kennis delen we graag met u! Meld u hier aan voor onze maandelijkse nieuwsbrief.