1 juli 2018: Voldoet uw contract met de arbodienst al aan de nieuwe vereisten?

Vanaf 1 juli 2017 zijn alle werkgevers verplicht een basiscontract te sluiten met arbodienstverleners. In een basiscontract zijn de minimale afspraken over de dienstverlening vastgelegd. Ook staat er in het contract hoe de arbodienstverleners de voor de werkgever verplichte taken uitvoeren.

Tot nu toe golden de nieuwe regels alleen voor nieuwe contracten. Vanaf 1 juli 2018 moeten ook bestaande contracten voldoen aan de minimale vereisten.

Vereisten

In een basiscontract met de arbodienstverlener dient minimaal opgenomen te worden bij welke taken de werkgever zich in ieder geval moet laten ondersteunen door de bedrijfsarts. Dit moet in ieder geval bij:

  • ziekteverzuimbegeleiding
  • het toetsen van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E);
  • het uitvoeren van het periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO) en;       
  • de aanstellingskeuring.

Daarnaast moeten ook enkele nieuwe verplichtingen worden opgenomen in het contract:

  • hoe de toegang tot de bedrijfsarts is geregeld;
  • hoe het overleg van de bedrijfsarts met de preventiemedewerker en de ondernemingsraad (OR) is geregeld;
  • de mogelijkheid tot het bezoek van de werkplek door de bedrijfsarts;
  • de mogelijkheid voor de werknemer om bij een andere bedrijfsarts een second opinion aan te vragen en;
  • een klachtenprocedure van de bedrijfsarts of arbodienst.

Aan de slag!

Aangezien per 1 juli 2018 ook de bestaande overeenkomsten aan deze vereisten moeten voldoen, is het zaak om uw contracten met de arbodienstverleners te controleren. De Inspectie SZW gaat handhaven op aanwezigheid van een basiscontract. Is het contract niet up to date, mist er een van de bovengenoemde elementen of is er helemaal geen contract, dan kan dit leiden tot een boete. Het verdient dus aanbeveling om nog eens goed te kijken naar uw arbobeleid en huidige contract. Vraag na bij uw arbodienstverlener of uw contract voldoet aan de nieuwe eisen. De juristen van Wesselman Accountants | Adviseurs kunnen de contracten uiteraard voor u beoordelen en indien nodig aanpassen.

Meer weten over het basiscontract?

Wesselman vertelt u graag alles hierover!

Wilt u altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws voor ondernemers?

Meld u aan voor onze nieuwsbrief! Wij delen onze kennis graag met u.