Vrijstelling voor nieuwe kapitaalverzekeringen afgeschaft

Afdeling: 
Belastingadviseurs

In de inkomstenbelasting bestaat een vrijstelling in box 1 voor de kapitaalverzekering eigen woning, de spaarrekening eigen woning of het beleggingsrecht eigen woning. Per 1 januari 2013 vervalt deze vrijstelling voor na 31 december 2012 afgesloten producten. Nieuw afgesloten kapitaalverzekeringen en dergelijke voor de eigen woning worden van begin af aan belast in box 3, dus ook als de latere uitkering wordt gebruikt voor het aflossen van de eigenwoningschuld. 

De vrijstelling blijft wel bestaan voor bestaande gevallen. Het blijft in specifieke gevallen mogelijk om ook na 31 december 2012 nog een kapitaalverzekering, spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning af te sluiten en toch in aanmerking te komen voor de vrijstelling. Dit is het geval als er op 31 december 2012 al een onherroepelijke koopovereenkomst of koop-aannemingsovereenkomst bestaat. 

Tip: Het blijft ook mogelijk om een kapitaalverzekering om te zetten in een andere kapitaalverzekering, mits het verzekerd kapitaal of de over te maken bedragen bij een spaarrekening of beleggingsrecht eigen woning niet worden verhoogd.

Gepubliceerd door Wesselman nieuws op 05-10-2012